prize Logo
Users
Formula Tips
Posted By:-
Basit Baba

A Hour ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[AKARA=TANDOLA=F/S=ROUTINE     ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  7608 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88876==2=JAZER=17266(174)===(174)==F==(17)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88817==2=JAZER=17263(308)===(308)==F==(308)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88838==2=JAZER=17264(328)===(328)==S==(823)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88851==2=JAZER=17264(959)===(959)==S==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88810==2=JAZER=17262(967)===(967)==F==(96)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88896==2=JAZER=17267(145)===(145)=====(----)==WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA==TANDOLA==F/S{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                                {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(145){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ONLY===TWO===FIRST==TANDOLA==={#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXXX==(420)===FIRST==(420)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXXX==(760)===FIRST==(760)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXXX==(178)===FIRST==(380)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXXX==(510)===FIRST==(510)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif} 5102==XXXXXXX==(105)===FIRST==(105)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXXX==(963)===FIRST==(963)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXXX==( ?? )===FIRST==( ?? )==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}Posted By:-
Basit Baba

A Hour ago

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[AKARA==RELATION=750=TO=750   ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  2013 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}915==JAZER=30248(96)6====(9641)==FIRST==(62)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}962==JAZER=31016(12)4====(1267)==FIRST==(70)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}970==JAZER=31144(82)3====(8237)==FIRST==(85)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}985==JAZER=31384(70)9====(7025)==FIRST==(79)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}979==JAZER=31288(97)5====(9742)==FIRST==(40)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}940==JAZER=30659(41)9====(4196)==FIRST==(16)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}916==JAZER=30265(49)1====(4994)==FIRST==(91)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}991==JAZER=31480(15)2====(1560)==FIRST==(76)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}976==JAZER=31240(99)8====(9944)==FIRST==(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA====RELATION{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(4444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(9999){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ONLY===TWO===FIRST==TANDOLA==={#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXXX==(420)===FIRST==(420)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXXX==(760)===FIRST==(760)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXXX==(178)===FIRST==(380)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXXX==(510)===FIRST==(510)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif} 5102==XXXXXXX==(105)===FIRST==(105)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXXX==(963)===FIRST==(963)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXXX==( ?? )===FIRST==( ?? )==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}Posted By:-
Basit Baba

A Hour ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[OPEN==FIGURE===ROUTINE              ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9113 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9113 X 1114111=BARABAR=101(5289)3===(5289)=FIRST=(54)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5444 X 1114111=BARABAR=606(5220)2===(5220)=FIRST=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5124 X 1114111=BARABAR=570(8704)7===(8704)=FIRST=(82)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8268 X 1114111=BARABAR=921(1469)7===(1469)=FIRST=(44)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438 X 1114111=BARABAR=494(4424)6===(4424)=FIRST=(42)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204 X 1114111=BARABAR=468(3722)6===(3722)=FIRST=(76)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608 X 1114111=BARABAR=847(6156)4===(6156)=FIRST=(17)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1789 X 1114111=BARABAR=199(3144)5===(3144)=FIRST=(38)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808 X 1114111=BARABAR=424(2534)6===(2534)=FIRST=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102 X 1114111=BARABAR=568(4194)3===(4194)=FIRST=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058 X 1114111=BARABAR=117(8729)4===(8729)=FIRST=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639 X 1114111=BARABAR=107(3891)5===(3891)=FIRST=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN========FIGURE {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1389){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1389){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ONLY===TWO===FIRST==TANDOLA==={#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXXX==(420)===FIRST==(420)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXXX==(760)===FIRST==(760)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXXX==(178)===FIRST==(380)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXXX==(510)===FIRST==(510)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif} 5102==XXXXXXX==(105)===FIRST==(105)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXXX==(963)===FIRST==(963)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXXX==( ?? )===FIRST==( ?? )==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}Posted By:-
Basit Baba

A Hour ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[CLOSE=====FIGURE===ROUTINE     ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  5124 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 51=BARABAR=(250)41===(2505)==FIRST=(82)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 82=BARABAR=(402)62===(4027)==FIRST=(44)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 44=BARABAR=( 216)04===(2161)==FIRST=(42)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 42=BARABAR=(206)22===( 2061)==FIRST=(76)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 76=BARABAR=( 373)16===(3738)==FIRST=(17)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 17=BARABAR=(834)7====(8349)==FIRST=(38)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 38=BARABAR=(186)58===(1861)==FIRST=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 51=BARABAR=(250)41===(2505)==FIRST=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 10=BARABAR=(491)0====(4916)==FIRST=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}  

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}491 X 96=BARABAR=(471)36===(4716)==FIRST=(----)=WAIT {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 


    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}CLOSE======FIGURE {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1467){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1467){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ONLY===TWO===FIRST==TANDOLA==={#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXXX==(420)===FIRST==(420)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXXX==(760)===FIRST==(760)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXXX==(178)===FIRST==(380)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXXX==(510)===FIRST==(510)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102==XXXXXXX==(105)===FIRST==(105)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXXX==(963)===FIRST==(963)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXXX==( ?? )===FIRST==( ?? )==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}Posted By:-
Ali Shafiq

2 Hours ago

{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}                          BOND=======750

                         CITY=========HYDERABAD

                                                 TALUK AKRA

 

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}443829 = 298X = END = 788615(04) = (04) = 42 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}420462 = 624X = END = 242970(62) = (62) = 76 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 {#emotions_dlg.6398-th_dance2}760833 = 338X = END = 130516(91) = (91) = 17 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}178967 = 679X = END = 313046(83) = 83) = 38 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}380897 = 978X = END = 935441(35) = (35) = 51 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}510271 = 712X = END = 360944(12) = (12) = 10 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}105895 = 958X = END = 879217(91) = (91) = 96 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}963920 = 209X = END = 190802(97) = (97) = (  ) WAIT{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                     TALUK AKRA

                            {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(999){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                            {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(777){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

KOI HY HAM JAISA

{#emotions_dlg.04_02_109}TO AY SAMNY{#emotions_dlg.04_02_109}

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}PURA PAKISTAN KO MERY PAPER SY {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}SECOND (44)  OR MERY MEMBERS KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} S (44)(442)OR F(96) UTHANY PAR {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

DAMAKA
FIRST SECOND
FOURCAST  ROUTEEN
5124 SY START

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}512421 XXXX =(1064)(7880)(0361)= 0361 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}826837 XXXX=(4438)(9868)(3249)= 4438 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}443829 XXXX=(7459)(3432)(9986)= 7459 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}420462 XXXX=(0756)(7988)(9107)= 9107 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}760833 XXXX=(8276)(0262)(0868)= 0262 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}179867 XXXX=(5406)(9684)(3808) = 3808 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}380897 XXXX=(8523)(4852)(4546) = 8523 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}510271 XXXX=(6517)(0862)(4576) = 0862 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

 {#emotions_dlg.6398-th_dance2}105895 XXXX=(4421)(8465)(4865) = 4421 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}963920 XXXX = (???)(???)(???) = INSHALLAH{#emotions_dlg.6398-th_dance2}
JIS JIS KO ROUTEEN PAR SHAK
HY ABHI CALL KRY SHAK
DOOR KIYA JAY GA
ROUTEEN GURANTEE K SATH
>>>>>JHOOTY PAR KHUDA KEY LANAT<<<<

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}PURA PAKISTAN KO MERY PAPER SY{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}SECOND (44)  OR MERY MEMBERS KO{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} S (44)(442)OR F(96) UTHANY PAR {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 


 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

 

 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEEFINAL GAME

READY

 

 

 


mobile
ALi shafiq

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03007461845{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03066605698{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}Posted By:-
Ali Shafiq

2 Hours ago

{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}                    BOND==========750

                            CITY=======HYDERABAD

                                              TALUQ AKRA

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}517642 = 517X9558 = END = 255(47482) = (47482) = 77 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}774407 = 774x9558 = END = 572(59684) = (59684) = 24 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}249376 = 249X9558 = END = 592(60555) = (60555) = 16 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}163360 = 163X9558 = END = 253(94650) = (94650) = 67 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}676836 = 676X9558 = END = 436(77766) = (77766) = 74 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}749492 = 749X9558 = END = 536(20475) = (20475) = 94 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}946051 = 946X9558 = END = 855(36071) = (36071) = 77 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}771403 = 771X9558 = END = 568(16670) = (16670) = 00 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}007251 = 507X9558 = END = 296(53599) = (53599) = 91 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}911372 = 911X9558 = END = 793(23849) = (23849) = 54 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}544458 = 544X9558 = END = 282( 85562) = (85562) = 51 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}512421 = 512X9558 = END = 250(55723) = (55723) = 82 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}826837 = 826X9558 = END = 652(11942) = (11942) = 44 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}443829 = 443X9558 = END = 187(57479) = (57479) = 42 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}420462 = 420X9558 = END = 168(60312) = (60312) = 76 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}760833 = 760X9558 = END = 552(07008) = (07008) = 17 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}178967 = 178X9558 = END = 302(83567) = (83567) = 38 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}380897 = 380X9558 = END = 138(01752) = (01752) = 51 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}510271 = 510X9558 = END = 248(60358) = (60358) = 10 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}105895 = 105X9558 = END = 105(37695) = (37695) = 96 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}963920 = 963X9556 = END = 886(37929) = (37929) = WAIT (  ){#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                            TALUQ AKRA

                                   {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(222){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                                   {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(333){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                                   {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(777){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                                   {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(999){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

KOI HY HAM JAISA

{#emotions_dlg.04_02_109}TO AY SAMNY{#emotions_dlg.04_02_109}

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}PURA PAKISTAN KO MERY PAPER SY {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}SECOND (44)  OR MERY MEMBERS KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} S (44)(442)OR F(96) UTHANY PAR {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

DAMAKA
FIRST SECOND
FOURCAST  ROUTEEN
5124 SY START

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}512421 XXXX=(1064)(7864)(0361) = 0361 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}826837 XXXX=(4438)(9868)(3249) = 4438 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}443829 XXXX=(7459)(3432)(9986) = 7459 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}420462 XXXX=(0756)(7988)(9107) = 9107 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}760833 XXXX=(8276)(0262)(0868) = 0262 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}178967 XXXX=(5406)(9684)(3808) = 3808 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}380897 XXXX=(8523)(4852)(4546) = 8523 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}510271 XXXX=(6517)(0862)(4576) = 0862 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}105895 XXXX=(4421)(8465)(4865) = 4421 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}963920 XXXX = (???)(???)(???) = INSHALLAH{#emotions_dlg.6398-th_dance2}
JIS JIS KO ROUTEEN PAR SHAK
HY ABHI CALL KRY SHAK
DOOR KIYA JAY GA
ROUTEEN GURANTEE K SATH
>>>>>JHOOTY PAR KHUDA KEY LANAT<<<<

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}PURA PAKISTAN KO MERY PAPER SY{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}SECOND (44)  OR MERY MEMBERS KO{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} S (44)(442)OR F(96) UTHANY PAR {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 


 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

 

 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEEFINAL GAME

READY

 

 

 


mobile
ALi shafiq

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03007461845{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03066605698{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}Posted By:-
Ali Shafiq

2 Hours ago

{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}                          BOND=======750

                         CITY========HYDERABAD

                                                 F/S AKRA

 

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}443829 = 16X443829 = END = 11(3620)22 = (3620) = 62 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}420462 = 16X420462 = END = 10(7638)27 = (7638) = 76 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 {#emotions_dlg.6398-th_dance2}760833 = 16X760833 = END = 19(4773)24 = (4773) = 73 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}178967 = 16X178967 = END = 73(3048)83 = (3048) = 38 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}380897 = 16X380897 = END = 15(6015)41 = (6015) = 51 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}510271 = 16X510271 = END = 13(0629)37 = (0629) = 02 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}105895 = 16X105895 = END = 43(3745)92 = (3745) = 75 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}963920 = 16X963920 = END = 24(6763)52 = (6763) =  (  )   WAIT{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

                      F/S AKRA

                            {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(36)(37)(63){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                            {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(67)(73)(76){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                            {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(66){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

KOI HY HAM JAISA

{#emotions_dlg.04_02_109}TO AY SAMNY{#emotions_dlg.04_02_109}

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}PURA PAKISTAN KO MERY PAPER SY {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}SECOND (44)  OR MERY MEMBERS KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} S (44)(442)OR F(96) UTHANY PAR {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

DAMAKA
FIRST SECOND
FOURCAST  ROUTEEN
5124 SY START

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}512421 XXXX =(1064)(7880)(0361)= 0361 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}826837 XXXX=(4438)(9868)(3249)= 4438 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}443829 XXXX=(7459)(3432)(9986)= 7459 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}420462 XXXX=(0756)(7988)(9107)= 9107 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}760833 XXXX=(8276)(0262)(0868)= 0262 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}179867 XXXX=(5406)(9684)(3808) = 3808 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}380897 XXXX=(8523)(4852)(4546) = 8523 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}510271 XXXX=(6517)(0862)(4576) = 0862 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

 {#emotions_dlg.6398-th_dance2}105895 XXXX=(4421)(8465)(4865) = 4421 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}963920 XXXX = (???)(???)(???) = INSHALLAH{#emotions_dlg.6398-th_dance2}
JIS JIS KO ROUTEEN PAR SHAK
HY ABHI CALL KRY SHAK
DOOR KIYA JAY GA
ROUTEEN GURANTEE K SATH
>>>>>JHOOTY PAR KHUDA KEY LANAT<<<<

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}PURA PAKISTAN KO MERY PAPER SY{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}SECOND (44)  OR MERY MEMBERS KO{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} S (44)(442)OR F(96) UTHANY PAR {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 


 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

 

 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEEFINAL GAME

READY

 

 

 


mobile
ALi shafiq

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03007461845{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03066605698{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}Posted By:-
Basit Baba

2 Hours ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[OPEN==FIGURE===ROUTINE              ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9113 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9113 X 1114111=BARABAR=101(5289)3===(5289)=FIRST=(54)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5444 X 1114111=BARABAR=606(5220)2===(5220)=FIRST=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5124 X 1114111=BARABAR=570(8704)7===(8704)=FIRST=(82)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8268 X 1114111=BARABAR=921(1469)7===(1469)=FIRST=(44)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438 X 1114111=BARABAR=494(4424)6===(4424)=FIRST=(42)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204 X 1114111=BARABAR=468(3722)6===(3722)=FIRST=(76)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608 X 1114111=BARABAR=847(6156)4===(6156)=FIRST=(17)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1789 X 1114111=BARABAR=199(3144)5===(3144)=FIRST=(38)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808 X 1114111=BARABAR=424(2534)6===(2534)=FIRST=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102 X 1114111=BARABAR=568(4194)3===(4194)=FIRST=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058 X 1114111=BARABAR=117(8729)4===(8729)=FIRST=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639 X 1114111=BARABAR=107(3891)5===(3891)=FIRST=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN========FIGURE {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1389){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1389){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ONLY===TWO===FIRST==TANDOLA==={#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXXX==(420)===FIRST==(420)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXXX==(760)===FIRST==(760)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXXX==(178)===FIRST==(380)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXXX==(510)===FIRST==(510)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif} 5102==XXXXXXX==(105)===FIRST==(105)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXXX==(963)===FIRST==(963)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXXX==( ?? )===FIRST==( ?? )==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}Posted By:-
Saqi

3 Hours ago

((((((SAQI))))))


CITY. HYDERABAD
DATE. 15.10.2015
DRAW. 750*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}
///////
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}-----------{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}
///////
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}


750 MEN
4TH PATI DE RAHI HAY 4TH
PATI KO AKDA LINK<82x15=1230 LINK OK 36


36x15=540 LINK OK 41


41x15=615 LINK OK 06


0.6x15=9 LINK OK 09


0.9x15=135 LINK OK 91


91x15=1365 LINK OK 62


62x15=930 LINK OK 40


40x15=600 LINK OK ??{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
///////
-----------
///////
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}BACK AKDA LINK OK
15000 TO 750<450{492}LINK 2 OK 623


457{470}LINK 0 OK 705


884{935}LINK 5 OK 852


403{849}LINK 9 OK 795


968{892}LINK 9 OK 409


249{376}LINK 6 3 OK 163


007{251}LINK 1 OK 911


420{462}LINK 6 OK 760


963{920}LINK ? OK ???


{#emotions_dlg.hhpy12.gif}{#emotions_dlg.hhpy12.gif}
///////
-----------
///////
{#emotions_dlg.hhpy12.gif}{#emotions_dlg.hhpy12.gif}CENTER CHAAL 750
2005 SE A RAHA HAY
655 SE 4th PATI
MEN CHEK IT<6565x9=END3878{9302}
CENTER OK 100


1010x9=END9272{7090}
CENTER OK 827


8282x9=END6173{2371}
CENTER OK 361


3636x9=END1189{8446}
CENTER OK 414


4141x9=END1543{3092}
CENTER OK 063


5656x9=END2879{1302}
CENTER OK 091


5959x9=END3195{8712}
CENTER OK 917


6262x9=END3529{1379}
CENTER OK 409


4040x9=END146{8940}
CENTER OK ???{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}
///////
-----------
///////
{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}
*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


SALAAM GHAZI SHAH
SAHIB JAISA KE MEN NE
KAHA THA AAP KA SAB
DOSTON KE SAMNE THNAKS
KARUN GA TO AAP KA
BOHAT BOHAT SHUKRIA JO
AP NE MERI RING CLEAR
KARWAI AUR 963 OK HUI
THANKS THANKS THANKS
AP KA BACK AKDA 63 AUR
MERA OPAN 9 RANG LAY AYE
AGAIN
THANKS THANKS  THANKS
THANKS THANKS THANKS
{#emotions_dlg.JC_ThankYou}{#emotions_dlg.JC_ThankYou}{#emotions_dlg.JC_ThankYou}
GHAZI SHAH KO SALAAM

 Posted By:-
Basit Baba

4 Hours ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[AKARA=TANDOLA=F/S=ROUTINE     ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  7608 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88876==2=JAZER=17266(174)===(174)==F==(17)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88817==2=JAZER=17263(308)===(308)==F==(308)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88838==2=JAZER=17264(328)===(328)==S==(823)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88851==2=JAZER=17264(959)===(959)==S==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88810==2=JAZER=17262(967)===(967)==F==(96)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}88896==2=JAZER=17267(145)===(145)=====(----)==WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA==TANDOLA==F/S{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                                {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(145){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ONLY===TWO===FIRST==TANDOLA==={#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXXX==(420)===FIRST==(420)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXXX==(760)===FIRST==(760)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXXX==(178)===FIRST==(380)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXXX==(510)===FIRST==(510)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif} 5102==XXXXXXX==(105)===FIRST==(105)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXXX==(963)===FIRST==(963)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXXX==( ?? )===FIRST==( ?? )==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}