prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Tez Baba


1036 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

Vip rotine Opan 2015

 

0072 se le ke aub tak jari hai vist karine

Naseeb ap ka apna

 

0072

 

5572X561=/2=1-56-2-946=F.9113 PASS

9113X561=/2=2-55-6-196=F.5444 PASS

5444X561=/2=1-52-7-042=F.5124 PASS

5124X561=/2=1-43-7-282=F.8268 PASS

8268X561=/2=2-31-9-174=F.4438 PASS

4438X561=/2=1-24-4-859=F.4204 PASS

4204X561=/2=1-17-9-222=F. 7608 PASS

7608X561=/2=2-13-4-044=F.WAIT PASS

 

 

Vip Opan SooN

2

1

3

0

4

TEZ BABA

0303-2581737

 

 

750 Bond mein 7 mubarak ho

Posted By:-
Tez Baba


1036 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

Ap sub ko vip link rotine de raha hon

Achio lagi ge

 

7494 se chal rahi hai

 

7494X4199X=1=990--LINK PASS..F-9460

9460X4199X=9=157--LINK PASS...F-7714

7714X4199X=2=104--LINK PASS...F-0072

0072X4199X=2=914--LINK PASS...F-9113

9113X4199X=8=146--LINK PASS...F-5444

5444X4199X=2=522--LINK PASS...F-5124

5124X4199X=1=462--LINK PASS...F-8268

8268X4199X=4=120--LINK PASS...F-4438

4438X4199X=8=347--LINK PASS...F-4204

4204X4199X=7=311--LINK PASS...F-7608

7608X4199X=1=243--LINK PASS...F-wait

New Link 

prize bond 7500

2

3

1

4

 

Only

 

TEZ BABA

0303-2581737

Posted By:-
Tez Baba


1037 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

Rotine to ap ne kafi dekhine hon ge mager chalay kon

se ye pata nahi lagta ap ko

chalo ek awr rotine mein de raha hon gor karo

Note

Jub bhi 15000 bond mein 4 ka opan lagta hai agli bar

750 bond mein link paka hota hai

4--6--9--7

2000 se le ke 2015 tak

2005-PB-15000--4566--NEXT DRAW 750-LINK PASS--6559

2006-PB-15000--4127--NEXT DRAW 750-LINK PASS--4861

2007-PB-15000--4353--NEXT DRAW 750-LINK PASS--2484

2013-PB-15000--4504--NEXT DRAW 750-LINK PASS--6237

2014-PB-15000--4574--NEXT DRAW 750-LINK PASS--7058

2014-PB-15000--4038--NEXT DRAW 750-LINK PASS--7951

2015-PB-15000--4204--NEXT DRAW 750-LINK PASS--7608

 7 Ka finger mubarak ho.....

Ye rotine save kar lo kam aye ge

tum sub koOnly

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

TEZ BABA

0303-2581737

 

Posted By:-
Tez Baba


1040 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

750 Prize Bond To 750

 

750 To 750

Vip Opan 3 rotine

:::::::::::::::::::::

 

PB.750-7058--53X507=2.687.1--F.PASS--8529

PB.750-8529--53X258=1.367.4--F.PASS--7951

PB.750-7951--53V597=3.164.1--F.PASS--4090

PB.750-4090--53X904=4.791.2--F.PASS--1633

PB.750-1633--53X361=1.913.3--F.PASS--9113

PB.750-9113--53X119=6.307. --F.PASS-- wait 

 

Tamam doston ko 7 ka finger mubarak ho

 

New Big Big Opan

750

 

3

0

7

 

Only

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

TEZ BABA

0303-2581737

Posted By:-
Tez Baba


1040 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Dear Admin Or All Friends

 

Awr chanay walo ap sub ko ic draw par 750

Mein Link Ki rotine Opan Ki rotine

Se 76 ka akra Bahot mubarak ho.......

 

Only

TEZ BABA

0303-2581737

 

Name Hi KaFI Hai TEZloading...
loading...