prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Shuhab


1066 Days ago

I==> SUCH KI UMEED <==I
Apni Qismat Or Naseeb Insaan khud Banata Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Ager Ap Ko Koi Bura Kahde Or Ap Ko Gussa
Aajye To Samjhlo Ap Such M Hi Bure Ho.
Dear Brother And All Friends Sahib.
Ek VIP F Close Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 060692 Sy Let"s Play Now.
F 25706 ÷ 257 = 100.02334 I==> 34
Close :: 3 :: 8 :: 4 :: 9 :: F 59 Pass.
F 25759 ÷ 257 = 100.22957 I==> 95
Close :: 5 :: 0 :: 4 :: 9 :: F 99 Pass.
F 25799 ÷ 257 = 100.38521 I==> 52
Close :: 5 :: 0 :: 2 :: 7 :: F 80 Pass.
F 25780 ÷ 257 = 100.31128 I==> 12
Close :: 1 :: 6 :: 2 :: 7 :: F 77 Pass.
F 25777 ÷ 257 = 100.29961 I==> 96
Close :: 1 :: 6 :: 4 :: 9 :: F 74 Pass.
F 2574 ÷ 257 = 100.28793 I==> 79
Close :: 2 :: 7 :: 4 :: 9 :: F 19 Pass.
F 2519 ÷ 257 = 100.07392 I==> 39
Close :: 3 :: 8 :: 4 :: 9 :: F 29 Pass.
F 2529 ÷ 257 = 100.11284 I==> 28
F Close :: 2 :: 7 :: 3 :: 8 :: F ?? Pass.
Now F VIP Close 2.7.3.8 For 15000 H.ABAD
(::)(::)(::) Roteen Number (2) (::)(::)(::)
Ek Vip F/S Back Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 592635 Sy Let"s Play Now.
F 592635 ÷ 2 = 296317.5
F/S Back 6317 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
:: 11 :: 13 :: 16 :: 17 ::
:: 31 :: 33 :: 36 :: 37 ::
:: 61 :: 63 :: 66 :: 67 ::
:: 71 :: 73 :: 76 :: 77 ::
=================
Bond 15,000 F Result 997321
S 1039 S 6836 S 7346.
F 73 S 36 Back Pass.
::<>::<>::<>::<>::<>::
F 779321 ÷ 2 = 498660.5
F/S Back 8660 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
:: 00 :: 06 :: 08 ::
:: 60 :: 66 :: 68 ::
:: 80 :: 86 :: 88 ::
=================
Bond 750 F Result 805734
S 6571 S 7962 S 9168.
S 68 Back Pass.
::<>::<>::<>::<>::<>::
F 805734 ÷ 2 = 402867
F/S Back 2867 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
:: 22 :: 26 :: 27 :: 28 ::
:: 62 :: 66 :: 67 :: 68 ::
:: 72 :: 76 :: 77 :: 78 ::
:: 82 :: 86 :: 87 :: 88 ::
=================
Bond 7500 F Result 775785.
S 0153 S 5968 S 7776.
S 68+76 Back Pass.
::<>::<>::<>::<>::<>::
F 775785 ÷ 2 = 387892.5
F/S Back 7892 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
:: 22 :: 27 :: 28 :: 29 ::
:: 72 :: 77 :: 78 :: 79 ::
:: 82 :: 87 :: 88 :: 89 ::
:: 92 :: 97 :: 98 :: 99 ::
=================
Bond 1500 F Result 748085.
S 3382 S 7012 S 9063.
S 82 Back Pass.
::<>::<>::<>::<>::<>::
F 748085 ÷ 2 = 374042.5
F/S Back 4042 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
:: 00 :: 02 :: 04 ::
:: 20 :: 22 :: 24 ::
:: 40 :: 42 :: 44 ::
=================
Bond 40.000 F Result 190031
S 2556 S 4645 S 8560.
F 00 Back Pass.
::<>::<>::<>::<>::<>::
F 190031 ÷ 2 = 95015.5
F/S Back 5051 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
:: 00 :: 01 :: 05 ::
:: 10 :: 11 :: 15 ::
:: 50 :: 51 :: 55 ::
=================
Bond 200 F Result 296944
S 5940 S 6070 S 7404 S 8755 S 9589.
S Back 55 Pass.
::<>::<>::<>::<>::<>::
F 296944 ÷ 2 = 148472
F/S Back 8472 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
:: 22 :: 24 :: 27 :: 28 ::
:: 42 :: 44 :: 47 :: 48 ::
:: 72 :: 74 :: 77 :: 78 ::
:: 82 :: 84 :: 87 :: 88 ::
=================
Bond 15.000 F Result ??????
S ???? S ???? S ????.
F Back ?? S ?? S ?? Pass.
::<>::<>::<>::<>::<>::
F/S 2 Ak 4 Ten Redy Hain.
F/S Ki Final Game Lene K
Liye Call Karo.
I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa <<<
Aj Ka Kaam Kal k Din Per Nhe Choro.
Mustaqbil Ko Soch k Apna Haal Zaya
Mat Karo.
Tum Kabhi Khosh Nhe Rah Sakte
Dosro Ko Dukh De kar.
Ager Kisi Ko Khoshi Nhe De Sakte
To Dukh Bhi Na Diya Kar.
Jee Aisy Rahe Ho Jaisy Kabhi Marna
Hi Nhe Hy.Or Mar Aisy Jaate Hen Jaisy
Kabhi Jiya Hi Nhi Ho.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241.

Posted By:-
Shuhab


1067 Days ago

Posted By:-
Shuhab


1067 Days ago

I==> SUCH KI UMEED <==I
Apni Qismat Or Naseeb Insaan khud Banata Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Rishte Khon K Nhe Ahsaas K Hote Hain.
Agar Ahsaas Ho To Ajnabi Bhi Apne Ho
Jate Hain Agar Ahsaas Na Ho To Apne Bhi
Ajnabi Ho Jate Hain.
Moaziz Sarif And dear Customer Sahib.
Ek Vip F/S Back Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 805734 Sy Let"s Play Now.
F 8034 X 69 = End 44.536157 I==> 6157
Now Make F/S 6157 Back Ak.
11 :: 15 :: 16 :: 17 
51 :: 55 :: 56 :: 57
61 :: 65 :: 66 :: 67
71 :: 75 :: 76 :: 77
Bond 7500 F Result 775785.
S 0153 S 5968 S 7776.
F Back Ak 57 S 76 Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F 7785 X 69 = End 41.818295 I==> 8295
Now Make F/S 8295 Back Ak.
22 :: 25 :: 28 :: 29 
52 :: 55 :: 58 :: 59
82 :: 85 :: 88 :: 89
92 :: 95 :: 98 :: 99
Bond 1500 F Result 748085.
S 3382 S 7012 S 9963.
S Back Ak 82 Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F 7485 X 69 = End 38.657405 I==> 7405
Now Make F/S 7405 Back Ak.
00 :: 04 :: 05 :: 07 
40 :: 44 :: 45 :: 47 
50 :: 54 :: 55 :: 57 
70 :: 74 :: 75 :: 77 
Bond 40.000 F Result 190031
S 2556 S 4645 S 8560.
F Back Ak 00 S 45 Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F 1931 X 69 = End 2.5728450 I==> 8450
Now Make F/S 8450 Back Ak.
00 :: 04 :: 05 :: 08 
40 :: 44 :: 45 :: 48 
50 :: 54 :: 55 :: 58 
80 :: 84 :: 85 :: 88 
Bond 200 F Result 296944
S 5940 S 6070 S 7404 S 8755 S 9589.
S Back 40 S 04 S 55 Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F 2944 X 69 = End 5.9803238 I==> 0328
Now Make F/S 0328 Back Ak.
00 :: 02 :: 03 :: 08 
20 :: 22 :: 23 :: 28 
30 :: 32 :: 33 :: 38 
80 :: 82 :: 83 :: 88 
Bond 15.000 F Result ??????
S ???? S ???? S ????.
F Back ?? S ?? S ?? Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F/S 2 Ak 4 Ten Redy Hain.
F/S Ki Final Game Lene K
Liye Call Karo.
I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa <<<
Gusse K Waqat Bardashit Ka
Ek Lamha Tumhain Hazar Bar
Sharminda Hone Sy Bacha Sakta Hy.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241.

Posted By:-
Shuhab


1074 Days ago

I==> SUCH KI UMEED <==I
Apni Qismat Or Naseeb Insaan khud Banata Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Tumhari niat ki azmaish us waqat hoti hy
jub tum kisi aise insaan ki madad kro jis
se tumein koi cheez ki umeed na ho.
Dear Brother And All Friends Sahib.
Ek VIP F Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 060692 Sy Let"s Play Now.
F 5 X 9 = 45 I==> F Open :: 4 :: 9 :: 5 ::
F 25706 ÷ 257 = 100.02334 I==> 34
F Close :: 3 :: 8 :: 4 :: 9 ::
Now Make F Ak And Play.
<> 43 <> 44 <> 48 <> 49 <>
<> 53 <> 54 <> 58 <> 59 <>
<> 93 <> 94 <> 98 <> 99 <>
F Ak 59 Pass.
=====================.
F 5 X 9 = 45 I==> F Open :: 4 :: 9 :: 5 ::
F 25759 ÷ 257 = 100.22957 I==> 95
F Close :: 5 :: 0 :: 4 :: 9 ::
Now Make F Ak And Play.
<> 40 <> 45 <> 44 <> 49 <>
<> 50 <> 55 <> 54 <> 59 <>
<> 90 <> 95 <> 94 <> 99 <>
F Ak 99 Pass.
=====================.
F 9 X 9 = 81 I==> F Open :: 8 :: 3 :: 9 ::
F 25799 ÷ 257 = 100.38521 I==> 52
F Close :: 5 :: 0 :: 2 :: 7 ::
Now Make F Ak And Play.
<> 30 <> 35 <> 32 <> 37 <>
<> 80 <> 85 <> 82 <> 87 <>
<> 90 <> 95 <> 92 <> 97 <>
F Ak 80 Pass.
=====================.
F 8 X 9 = 72 I==> F Open :: 7 :: 2 :: 8 ::
F 25780 ÷ 257 = 100.31128 I==> 12
F Close :: 1 :: 6 :: 2 :: 7 ::
Now Make F Ak And Play.
<> 21 <> 26 <> 22 <> 27 <>
<> 71 <> 76 <> 72 <> 77 <>
<> 81 <> 86 <> 82 <> 87 <>
F Ak 77 Pass.
=====================.
F 7 X 9 = 63 I==> F Open :: 6 :: 1 :: 7 ::
F 25777 ÷ 257 = 100.29961 I==> 96
F Close :: 1 :: 6 :: 4 :: 9 ::
Now Make F Ak And Play.
<> 11 <> 16 <> 14 <> 19 <>
<> 61 <> 66 <> 64 <> 69 <>
<> 71 <> 76 <> 74 <> 79 <>
F Ak 74 Pass.
=====================.
F 7 X 9 = 63 I==> F Open :: 6 :: 1 :: 7 ::
F 2574 ÷ 257 = 100.28793 I==> 79
F Close :: 2 :: 7 :: 4 :: 9 ::
Now Make F Ak And Play.
<> 12 <> 17 <> 14 <> 19 <>
<> 62 <> 67 <> 64 <> 69 <>
<> 72 <> 77 <> 74 <> 79 <>
F Ak 19 Pass.
=====================.
F 1 X 9 = 9 I==> F Open :: 9 :: 4 :: 0 ::
F 2519 ÷ 257 = 100.07392 I==> 39
F Close :: 3 :: 8 :: 4 :: 9 ::
Now Make F Ak And Play.
<> 03 <> 04 <> 08 <> 09 <>
<> 43 <> 44 <> 48 <> 49 <>
<> 93 <> 94 <> 98 <> 99 <>
F Ak ?? Pass.
=====================.

F/S Game Tayar Hy.
F/S 3 Ak 3 Ten Redy Hain.
F/S Final Game Play Karne K Liye Call Karo.


I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa <<<
Agar hara hua insaan haarne ke badh bhi muskra
de to jeetne wala apni jeet ki khushi kho deta hy.
Dost wo hy jo dosti ka haq dost ki ghair mojoodgi
mein bhi ada kre or ghairon ki mehfil mein us ki
izat or muqam ki hifazat kre.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241.

Posted By:-
Shuhab


1075 Days ago

I==> SUCH KI UMEED <==I
Apni Qismat Or Naseeb Insaan khud Banata Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Duniya Walo K Samne Apne Dukh Bayaan Mat
Kar Log Zakhmo Per Namak Dal Lete Hain.
Moaziz Sarif And dear Customer Sahib.
Ek Vip F/S Back Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 805734 Sy Let"s Play Now.
F 8034 X 69 = End 44.536157 I==> 6157
Now Make F/S 6157 Back Ak.
<11> :: <15> :: <16> :: <17>
<51> :: <55> :: <56> :: <57>
<61> :: <65> :: <66> :: <67>
<71> :: <75> :: <76> :: <77>
Bond 7500 F Result 775785.
S 0153 S 5968 S 7776.
F Back Ak 57 S 76 Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F 7785 X 69 = End 41.818295 I==> 8295
Now Make F/S 8295 Back Ak.
<22> :: <25> :: <28> :: <29>
<52> :: <55> :: <58> :: <59>
<82> :: <85> :: <88> :: <89>
<92> :: <95> :: <98> :: <99>
Bond 1500 F Result 748085.
S 3382 S 7012 S 9963.
S Back Ak 82 Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F 7485 X 69 = End 38.657405 I==> 7405
Now Make F/S 7405 Back Ak.
<00> :: <04> :: <05> :: <07>
<40> :: <44> :: <45> :: <47>
<50> :: <54> :: <55> :: <57>
<70> :: <74> :: <75> :: <77>
Bond 40.000 F Result 190031
S 2556 S 4645 S 8560.
F Back Ak 00 S 45 Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F 1931 X 69 = End 2.5728450 I==> 8450
Now Make F/S 7405 Back Ak.
<00> :: <04> :: <05> :: <08>
<40> :: <44> :: <45> :: <48>
<50> :: <54> :: <55> :: <58>
<80> :: <84> :: <85> :: <88>
Bond 200 F Result ??????
S ???? S ???? S ????.
F Back ?? S ?? S ?? Pass.
<::>==<::>==<::>==<::>==<::>
F/S 3 Back Redy Hain.
F/S Ki Final Game Tayar Hy.
I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa <<<
Jab Kisi Zarorat Mand Ki Awaz Tum Per
Pohinche To ALLAH PAK Ka Shukar Ada
Karo K Us Ny Apne Bando Ki Madad k Liye
Tumhain Wasela Banaya Hy.
Kisi Ko Khushi Nhe De Sakte To
Dukh Bhi Na Diya Karo.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241.


loading...
loading...