prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Saqi


1292 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. HYDERABAD
DATE. 15.10.2015
DRAW. 750*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}
///////
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}-----------{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}
///////
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}


750 MEN
4TH PATI DE RAHI HAY 4TH
PATI KO AKDA LINK<82x15=1230 LINK OK 36


36x15=540 LINK OK 41


41x15=615 LINK OK 06


0.6x15=9 LINK OK 09


0.9x15=135 LINK OK 91


91x15=1365 LINK OK 62


62x15=930 LINK OK 40


40x15=600 LINK OK ??{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
///////
-----------
///////
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}BACK AKDA LINK OK
15000 TO 750<450{492}LINK 2 OK 623


457{470}LINK 0 OK 705


884{935}LINK 5 OK 852


403{849}LINK 9 OK 795


968{892}LINK 9 OK 409


249{376}LINK 6 3 OK 163


007{251}LINK 1 OK 911


420{462}LINK 6 OK 760


963{920}LINK ? OK ???


{#emotions_dlg.hhpy12.gif}{#emotions_dlg.hhpy12.gif}
///////
-----------
///////
{#emotions_dlg.hhpy12.gif}{#emotions_dlg.hhpy12.gif}CENTER CHAAL 750
2005 SE A RAHA HAY
655 SE 4th PATI
MEN CHEK IT<6565x9=END3878{9302}
CENTER OK 100


1010x9=END9272{7090}
CENTER OK 827


8282x9=END6173{2371}
CENTER OK 361


3636x9=END1189{8446}
CENTER OK 414


4141x9=END1543{3092}
CENTER OK 063


5656x9=END2879{1302}
CENTER OK 091


5959x9=END3195{8712}
CENTER OK 917


6262x9=END3529{1379}
CENTER OK 409


4040x9=END146{8940}
CENTER OK ???{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}
///////
-----------
///////
{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}
*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


SALAAM GHAZI SHAH
SAHIB JAISA KE MEN NE
KAHA THA AAP KA SAB
DOSTON KE SAMNE THNAKS
KARUN GA TO AAP KA
BOHAT BOHAT SHUKRIA JO
AP NE MERI RING CLEAR
KARWAI AUR 963 OK HUI
THANKS THANKS THANKS
AP KA BACK AKDA 63 AUR
MERA OPAN 9 RANG LAY AYE
AGAIN
THANKS THANKS  THANKS
THANKS THANKS THANKS
{#emotions_dlg.JC_ThankYou}{#emotions_dlg.JC_ThankYou}{#emotions_dlg.JC_ThankYou}
GHAZI SHAH KO SALAAM

Posted By:-
Saqi


1308 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. MUZAFRABAD
DATE. 1.10.2015
DRAW. 15000*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)MUZAFARABADDE RAHA
HAY MUZAFARABAD KO
AKDA LINK


814X388= FIGR 315{832}
AKDA LINK OK 35


359X388= FIGR 139{292}
AKDA LINK OK 421


421X388= FIGR 163{348}
AKDA LINK OK 243


243X388= FIGR 94{284}
AKDA LINK OK 987


987X388= FIGR 382{956}
AKDA LINK OK 795


795X388= FIGR 308{460}
AKDA LINK OK 968


968X388= FIGR 375{584}
AKDA LINK OK 946


946X388= FIGR 367{048}
AKDA LINK OK 443


443X388= FIGR 171{884}
AKDA LINK OK ??
///////
-------------
///////
MUZAFARABAD DAY RAHA
HAY MUZAFARABAD KO
4 FIGR CLOSE:359X77= FIGR {2764}3
CLOSE OK 421


421X77= FIGR {3241}7
CLOSE OK 243


243X77= FIGR {1871}1
CLOSE OK 987


987X77= FIGR {7599}9
CLOSE OK 795


795X77= FIGR {6121}5
CLOSE OK 968


968X77= FIGR {7453}6
CLOSE OK 946


946X77= FIGR {7284}2
CLOSE OK 443


443X77= FIGR {3411}1
CLOSE OK ???
YAHAN PAR AKDA LAGAY
YA TANDOLA VISTOR KI
LUCK JAISE PEECHAY HOTA
A RAHA HAY:

///////
-------------
///////
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

Posted By:-
Saqi


1309 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. MUZAFRABAD
DATE. 1.10.2015
DRAW. 15000*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)MUZAFARABADDE RAHA
HAY MUZAFARABAD KO
AKDA LINK


814X388= FIGR 315{832}
AKDA LINK OK 35


359X388= FIGR 139{292}
AKDA LINK OK 421


421X388= FIGR 163{348}
AKDA LINK OK 243


243X388= FIGR 94{284}
AKDA LINK OK 987


987X388= FIGR 382{956}
AKDA LINK OK 795


795X388= FIGR 308{460}
AKDA LINK OK 968


968X388= FIGR 375{584}
AKDA LINK OK 946


946X388= FIGR 367{048}
AKDA LINK OK 443


443X388= FIGR 171{884}
AKDA LINK OK ??
///////
-------------
///////
MUZAFARABAD DAY RAHA
HAY MUZAFARABAD KO
4 FIGR CLOSE:359X77= FIGR {2764}3
CLOSE OK 421


421X77= FIGR {3241}7
CLOSE OK 243


243X77= FIGR {1871}1
CLOSE OK 987


987X77= FIGR {7599}9
CLOSE OK 795


795X77= FIGR {6121}5
CLOSE OK 968


968X77= FIGR {7453}6
CLOSE OK 946


946X77= FIGR {7284}2
CLOSE OK 443


443X77= FIGR {3411}1
CLOSE OK ???
YAHAN PAR AKDA LAGAY
YA TANDOLA VISTOR KI
LUCK JAISE PEECHAY HOTA
A RAHA HAY:

///////
-------------
///////
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

Posted By:-
Saqi


1311 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. MUZAFRABAD
DATE. 1.10.2015
DRAW. 15000*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)MUZAFARABADDE RAHA
HAY MUZAFARABAD KO
AKDA LINK


814X388= FIGR 315{832}
AKDA LINK OK 35


359X388= FIGR 139{292}
AKDA LINK OK 421


421X388= FIGR 163{348}
AKDA LINK OK 243


243X388= FIGR 94{284}
AKDA LINK OK 987


987X388= FIGR 382{956}
AKDA LINK OK 795


795X388= FIGR 308{460}
AKDA LINK OK 968


968X388= FIGR 375{584}
AKDA LINK OK 946


946X388= FIGR 367{048}
AKDA LINK OK 443


443X388= FIGR 171{884}
AKDA LINK OK ??
///////
-------------
///////
MUZAFARABAD DAY RAHA
HAY MUZAFARABAD KO
4 FIGR CLOSE:359X77= FIGR {2764}3
CLOSE OK 421


421X77= FIGR {3241}7
CLOSE OK 243


243X77= FIGR {1871}1
CLOSE OK 987


987X77= FIGR {7599}9
CLOSE OK 795


795X77= FIGR {6121}5
CLOSE OK 968


968X77= FIGR {7453}6
CLOSE OK 946


946X77= FIGR {7284}2
CLOSE OK 443


443X77= FIGR {3411}1
CLOSE OK ???
YAHAN PAR AKDA LAGAY
YA TANDOLA VISTOR KI
LUCK JAISE PEECHAY HOTA
A RAHA HAY:

///////
-------------
///////
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}
{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

Posted By:-
Saqi


1314 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. PESHAWER
DATE. 15.9.2015
DRAW. 200*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


40.000 day raha he 200
ko back akda link:


500X44={220}00
link pass 710


370X44={162}80
link pass 314


188X44={827}2
link pass 058


495X44={217}80
link pass 923


615X44={270}60
link pass 825


247X44={108}68
link pass 202


517X44={227}48
link pass 774


946X44={416}24
link pass 771


826X44={363}44
link pass 443


510X44=22440
link pass ???///////
-------------
///////1500 de rahah hay 200
ko akda link:950X177=1681{50}
link pass 20


423X177=748{71}
link pass 77


749X177=1325{73}
link pass 77


512X177=906{24}
link pass 44


380X177=672{60}
link pass ??

///////
-------------
///////


*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


loading...
loading...