prize Logo
Users
Homepage Posting
Posted By:-
BABUBILA


10 Hours agoASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

F / S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

5102 X 305 =1556{1.1.0}
F AKRA 10 PASS


1058 X 305 = 322{6.9.0}

F AKRA 96 PASS


9639 X 305 =2939{8.9.5}

F AKRA 98 PASS


9827 X 305 =2997{2.3.5}

F AKRA 32 PASS


3267 X 305 = 996{4.3.5}

S AKRA 53 PASS


4740 x 305 = 1445{7.0.0}
F/S AKRA ?? WAIT


PRIZEBOND 40,000
F / S VIP AKRY

00~07~70
MOOJ KRO DOSTO
IS ROUTINE SY
S 53 MUBARIK HO

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 1058 X 342 = 36188{3,6} =F 96 PASS.

9639 X 342 = 32965{ 3,8} =F 98 PASS.

9827 X 342 = 33608{3,4} =F 32 PASS.

3267 X 342 = 11173{1,4} =F 47 PASS.

4740 X 342 = 16210{8,0} =F ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
VIP LINK

0 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

FIRST AKRA ROUTINE

LETSEE

 

9639105 JAZER 310{4.6.9.0.8}

FIRST AKRA 96 PASS.


9639963 JAZER 310{4.8.2.8.9}

FIRST AKRA 98 PASS.


9639982 JAZER 310{4.8.3.2.0}

FIRST AKRA 32 PASS.


9639326 JAZER 310{4.7.2.6.3}

FIRST AKRA 47 PASS.


9639474 JAZER 310{4.7.5.0.2}
FIRST AKRA ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
FIRST VIP AKRY02~04~05~07
20~24~25~27
40~42~45~47
50~52~54~57
70~72~74~75


MOOJ KRO DOSTO


IS ROUTINE SY

F 47 AKRA MUBARIK HO


SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

 

 826 X 7 =5.7.8.2= F 4 PASS.
443 X 7 = 3.1.0 = F 4 PASS.
420 X 7 =2.9.4.0= F 7 PASS.
760 X 7 =5.3.2.0= F 1 PASS.
178 X 7 =1.2.4.6= F 3 PASS.
380 X 7 = 2.6.0 = F 5 PASS.
510 X 7 =3.5.7.0= F 1 PASS.
105 X 7 = 7.3.5 = F 9 PASS.
963 X 7 =6.7.4.1= F 9 PASS.
982 X 7 =6.8.7.4= F 3 PASS.
326 X 7 =2.2.8.2= F 4 PASS.
474 X 7 =3.3.1.8= F ? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

67 X 73 = 4.8.9.1 =F 7 OPEN PASS.
74 X 73 = 5.4.0.2 =F 9 OPEN PASS.
94 X 73 =   6.8.2 =F 7 OPEN PASS.
77 X 73 = 5.6.2.1 =F 0 OPEN PASS.
55 X 73 = 4.0.1.5 =F 9 OPEN PASS.
91 X 73 =   6.4.3 =F 5 OPEN PASS.
54 X 73 = 3.9.4.2 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 8 OPEN PASS.
82 X 73 = 5.9.8.6 =F 4 OPEN PASS.
44 X 73 =   3.2.1 =F 4 OPEN PASS.
42 X 73 =   3.0.6 =F 7 OPEN PASS.
76 X 73 =   5.4.8 =F 1 OPEN PASS.
17 X 73 =   1.2.4 =F 3 OPEN PASS.
38 X 73 =   2.7.4 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 1 OPEN PASS.
10 X 73 =   7.3.0 =F 9 OPEN PASS.
96 X 73 =   7.0.8 =F 9 OPEN PASS.
98 X 73 = 7.1.5.4 =F 3 OPEN PASS.
32 X 73 = 2.3.3.6 =F 4 OPEN PASS.
47 X 73 = 3.4.3.1 =F ? OPEN WAIT.

 

PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 4

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


Posted By:-
BABUBILA


18 Hours ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

F / S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

5102 X 305 =1556{1.1.0}
F AKRA 10 PASS


1058 X 305 = 322{6.9.0}

F AKRA 96 PASS


9639 X 305 =2939{8.9.5}

F AKRA 98 PASS


9827 X 305 =2997{2.3.5}

F AKRA 32 PASS


3267 X 305 = 996{4.3.5}

S AKRA 53 PASS


4740 x 305 = 1445{7.0.0}
F/S AKRA ?? WAIT


PRIZEBOND 40,000
F / S VIP AKRY

00~07~70
MOOJ KRO DOSTO
IS ROUTINE SY
S 53 MUBARIK HO

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 1058 X 342 = 36188{3,6} =F 96 PASS.

9639 X 342 = 32965{ 3,8} =F 98 PASS.

9827 X 342 = 33608{3,4} =F 32 PASS.

3267 X 342 = 11173{1,4} =F 47 PASS.

4740 X 342 = 16210{8,0} =F ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
VIP LINK

0 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

FIRST AKRA ROUTINE

LETSEE

 

9639105 JAZER 310{4.6.9.0.8}

FIRST AKRA 96 PASS.


9639963 JAZER 310{4.8.2.8.9}

FIRST AKRA 98 PASS.


9639982 JAZER 310{4.8.3.2.0}

FIRST AKRA 32 PASS.


9639326 JAZER 310{4.7.2.6.3}

FIRST AKRA 47 PASS.


9639474 JAZER 310{4.7.5.0.2}
FIRST AKRA ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
FIRST VIP AKRY02~04~05~07
20~24~25~27
40~42~45~47
50~52~54~57
70~72~74~75


MOOJ KRO DOSTO


IS ROUTINE SY

F 47 AKRA MUBARIK HO


SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

 

 826 X 7 =5.7.8.2= F 4 PASS.
443 X 7 = 3.1.0 = F 4 PASS.
420 X 7 =2.9.4.0= F 7 PASS.
760 X 7 =5.3.2.0= F 1 PASS.
178 X 7 =1.2.4.6= F 3 PASS.
380 X 7 = 2.6.0 = F 5 PASS.
510 X 7 =3.5.7.0= F 1 PASS.
105 X 7 = 7.3.5 = F 9 PASS.
963 X 7 =6.7.4.1= F 9 PASS.
982 X 7 =6.8.7.4= F 3 PASS.
326 X 7 =2.2.8.2= F 4 PASS.
474 X 7 =3.3.1.8= F ? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

67 X 73 = 4.8.9.1 =F 7 OPEN PASS.
74 X 73 = 5.4.0.2 =F 9 OPEN PASS.
94 X 73 =   6.8.2 =F 7 OPEN PASS.
77 X 73 = 5.6.2.1 =F 0 OPEN PASS.
55 X 73 = 4.0.1.5 =F 9 OPEN PASS.
91 X 73 =   6.4.3 =F 5 OPEN PASS.
54 X 73 = 3.9.4.2 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 8 OPEN PASS.
82 X 73 = 5.9.8.6 =F 4 OPEN PASS.
44 X 73 =   3.2.1 =F 4 OPEN PASS.
42 X 73 =   3.0.6 =F 7 OPEN PASS.
76 X 73 =   5.4.8 =F 1 OPEN PASS.
17 X 73 =   1.2.4 =F 3 OPEN PASS.
38 X 73 =   2.7.4 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 1 OPEN PASS.
10 X 73 =   7.3.0 =F 9 OPEN PASS.
96 X 73 =   7.0.8 =F 9 OPEN PASS.
98 X 73 = 7.1.5.4 =F 3 OPEN PASS.
32 X 73 = 2.3.3.6 =F 4 OPEN PASS.
47 X 73 = 3.4.3.1 =F ? OPEN WAIT.

 

PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 4

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


Posted By:-
BABUBILA


4 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

F / S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

5102 X 305 =1556{1.1.0}
F AKRA 10 PASS


1058 X 305 = 322{6.9.0}

F AKRA 96 PASS


9639 X 305 =2939{8.9.5}

F AKRA 98 PASS


9827 X 305 =2997{2.3.5}

F AKRA 32 PASS


3267 X 305 = 996{4.3.5}

S AKRA 53 PASS


4740 x 305 = 1445{7.0.0}
F/S AKRA ?? WAIT


PRIZEBOND 40,000
F / S VIP AKRY

00~07~70
MOOJ KRO DOSTO
IS ROUTINE SY
S 53 MUBARIK HO

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 1058 X 342 = 36188{3,6} =F 96 PASS.

9639 X 342 = 32965{ 3,8} =F 98 PASS.

9827 X 342 = 33608{3,4} =F 32 PASS.

3267 X 342 = 11173{1,4} =F 47 PASS.

4740 X 342 = 16210{8,0} =F ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
VIP LINK

0 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

FIRST AKRA ROUTINE

LETSEE

 

9639105 JAZER 310{4.6.9.0.8}

FIRST AKRA 96 PASS.


9639963 JAZER 310{4.8.2.8.9}

FIRST AKRA 98 PASS.


9639982 JAZER 310{4.8.3.2.0}

FIRST AKRA 32 PASS.


9639326 JAZER 310{4.7.2.6.3}

FIRST AKRA 47 PASS.


9639474 JAZER 310{4.7.5.0.2}
FIRST AKRA ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
FIRST VIP AKRY02~04~05~07
20~24~25~27
40~42~45~47
50~52~54~57
70~72~74~75


MOOJ KRO DOSTO


IS ROUTINE SY

F 47 AKRA MUBARIK HO


SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

 

 826 X 7 =5.7.8.2= F 4 PASS.
443 X 7 = 3.1.0 = F 4 PASS.
420 X 7 =2.9.4.0= F 7 PASS.
760 X 7 =5.3.2.0= F 1 PASS.
178 X 7 =1.2.4.6= F 3 PASS.
380 X 7 = 2.6.0 = F 5 PASS.
510 X 7 =3.5.7.0= F 1 PASS.
105 X 7 = 7.3.5 = F 9 PASS.
963 X 7 =6.7.4.1= F 9 PASS.
982 X 7 =6.8.7.4= F 3 PASS.
326 X 7 =2.2.8.2= F 4 PASS.
474 X 7 =3.3.1.8= F ? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

67 X 73 = 4.8.9.1 =F 7 OPEN PASS.
74 X 73 = 5.4.0.2 =F 9 OPEN PASS.
94 X 73 =   6.8.2 =F 7 OPEN PASS.
77 X 73 = 5.6.2.1 =F 0 OPEN PASS.
55 X 73 = 4.0.1.5 =F 9 OPEN PASS.
91 X 73 =   6.4.3 =F 5 OPEN PASS.
54 X 73 = 3.9.4.2 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 8 OPEN PASS.
82 X 73 = 5.9.8.6 =F 4 OPEN PASS.
44 X 73 =   3.2.1 =F 4 OPEN PASS.
42 X 73 =   3.0.6 =F 7 OPEN PASS.
76 X 73 =   5.4.8 =F 1 OPEN PASS.
17 X 73 =   1.2.4 =F 3 OPEN PASS.
38 X 73 =   2.7.4 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 1 OPEN PASS.
10 X 73 =   7.3.0 =F 9 OPEN PASS.
96 X 73 =   7.0.8 =F 9 OPEN PASS.
98 X 73 = 7.1.5.4 =F 3 OPEN PASS.
32 X 73 = 2.3.3.6 =F 4 OPEN PASS.
47 X 73 = 3.4.3.1 =F ? OPEN WAIT.

 

PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 4

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


Posted By:-
BABUBILA


5 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

F / S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

5102 X 305 =1556{1.1.0}
F AKRA 10 PASS


1058 X 305 = 322{6.9.0}

F AKRA 96 PASS


9639 X 305 =2939{8.9.5}

F AKRA 98 PASS


9827 X 305 =2997{2.3.5}

F AKRA 32 PASS


3267 X 305 = 996{4.3.5}

S AKRA 53 PASS


4740 x 305 = 1445{7.0.0}
F/S AKRA ?? WAIT


PRIZEBOND 40,000
F / S VIP AKRY

00~07~70
MOOJ KRO DOSTO
IS ROUTINE SY
S 53 MUBARIK HO

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 1058 X 342 = 36188{3,6} =F 96 PASS.

9639 X 342 = 32965{ 3,8} =F 98 PASS.

9827 X 342 = 33608{3,4} =F 32 PASS.

3267 X 342 = 11173{1,4} =F 47 PASS.

4740 X 342 = 16210{8,0} =F ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
VIP LINK

0 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

FIRST AKRA ROUTINE

LETSEE

 

9639105 JAZER 310{4.6.9.0.8}

FIRST AKRA 96 PASS.


9639963 JAZER 310{4.8.2.8.9}

FIRST AKRA 98 PASS.


9639982 JAZER 310{4.8.3.2.0}

FIRST AKRA 32 PASS.


9639326 JAZER 310{4.7.2.6.3}

FIRST AKRA 47 PASS.


9639474 JAZER 310{4.7.5.0.2}
FIRST AKRA ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
FIRST VIP AKRY02~04~05~07
20~24~25~27
40~42~45~47
50~52~54~57
70~72~74~75


MOOJ KRO DOSTO


IS ROUTINE SY

F 47 AKRA MUBARIK HO


SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

 

 826 X 7 =5.7.8.2= F 4 PASS.
443 X 7 = 3.1.0 = F 4 PASS.
420 X 7 =2.9.4.0= F 7 PASS.
760 X 7 =5.3.2.0= F 1 PASS.
178 X 7 =1.2.4.6= F 3 PASS.
380 X 7 = 2.6.0 = F 5 PASS.
510 X 7 =3.5.7.0= F 1 PASS.
105 X 7 = 7.3.5 = F 9 PASS.
963 X 7 =6.7.4.1= F 9 PASS.
982 X 7 =6.8.7.4= F 3 PASS.
326 X 7 =2.2.8.2= F 4 PASS.
474 X 7 =3.3.1.8= F ? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

67 X 73 = 4.8.9.1 =F 7 OPEN PASS.
74 X 73 = 5.4.0.2 =F 9 OPEN PASS.
94 X 73 =   6.8.2 =F 7 OPEN PASS.
77 X 73 = 5.6.2.1 =F 0 OPEN PASS.
55 X 73 = 4.0.1.5 =F 9 OPEN PASS.
91 X 73 =   6.4.3 =F 5 OPEN PASS.
54 X 73 = 3.9.4.2 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 8 OPEN PASS.
82 X 73 = 5.9.8.6 =F 4 OPEN PASS.
44 X 73 =   3.2.1 =F 4 OPEN PASS.
42 X 73 =   3.0.6 =F 7 OPEN PASS.
76 X 73 =   5.4.8 =F 1 OPEN PASS.
17 X 73 =   1.2.4 =F 3 OPEN PASS.
38 X 73 =   2.7.4 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 1 OPEN PASS.
10 X 73 =   7.3.0 =F 9 OPEN PASS.
96 X 73 =   7.0.8 =F 9 OPEN PASS.
98 X 73 = 7.1.5.4 =F 3 OPEN PASS.
32 X 73 = 2.3.3.6 =F 4 OPEN PASS.
47 X 73 = 3.4.3.1 =F ? OPEN WAIT.

 

PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 4

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


Posted By:-
BABUBILA


5 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

F / S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

5102 X 305 =1556{1.1.0}
F AKRA 10 PASS


1058 X 305 = 322{6.9.0}

F AKRA 96 PASS


9639 X 305 =2939{8.9.5}

F AKRA 98 PASS


9827 X 305 =2997{2.3.5}

F AKRA 32 PASS


3267 X 305 = 996{4.3.5}

S AKRA 53 PASS


4740 x 305 = 1445{7.0.0}
F/S AKRA ?? WAIT


PRIZEBOND 40,000
F / S VIP AKRY

00~07~70
MOOJ KRO DOSTO
IS ROUTINE SY
S 53 MUBARIK HO

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 1058 X 342 = 36188{3,6} =F 96 PASS.

9639 X 342 = 32965{ 3,8} =F 98 PASS.

9827 X 342 = 33608{3,4} =F 32 PASS.

3267 X 342 = 11173{1,4} =F 47 PASS.

4740 X 342 = 16210{8,0} =F ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
VIP LINK

0 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

FIRST AKRA ROUTINE

LETSEE

 

9639105 JAZER 310{4.6.9.0.8}

FIRST AKRA 96 PASS.


9639963 JAZER 310{4.8.2.8.9}

FIRST AKRA 98 PASS.


9639982 JAZER 310{4.8.3.2.0}

FIRST AKRA 32 PASS.


9639326 JAZER 310{4.7.2.6.3}

FIRST AKRA 47 PASS.


9639474 JAZER 310{4.7.5.0.2}
FIRST AKRA ?? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
FIRST VIP AKRY02~04~05~07
20~24~25~27
40~42~45~47
50~52~54~57
70~72~74~75


MOOJ KRO DOSTO


IS ROUTINE SY

F 47 AKRA MUBARIK HO


SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

 

 826 X 7 =5.7.8.2= F 4 PASS.
443 X 7 = 3.1.0 = F 4 PASS.
420 X 7 =2.9.4.0= F 7 PASS.
760 X 7 =5.3.2.0= F 1 PASS.
178 X 7 =1.2.4.6= F 3 PASS.
380 X 7 = 2.6.0 = F 5 PASS.
510 X 7 =3.5.7.0= F 1 PASS.
105 X 7 = 7.3.5 = F 9 PASS.
963 X 7 =6.7.4.1= F 9 PASS.
982 X 7 =6.8.7.4= F 3 PASS.
326 X 7 =2.2.8.2= F 4 PASS.
474 X 7 =3.3.1.8= F ? WAIT.


PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.
INSHA ALLAH GAME PASS HOGI.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 40,000

OPEN BAND ROUTINE

LETSEE

67 X 73 = 4.8.9.1 =F 7 OPEN PASS.
74 X 73 = 5.4.0.2 =F 9 OPEN PASS.
94 X 73 =   6.8.2 =F 7 OPEN PASS.
77 X 73 = 5.6.2.1 =F 0 OPEN PASS.
55 X 73 = 4.0.1.5 =F 9 OPEN PASS.
91 X 73 =   6.4.3 =F 5 OPEN PASS.
54 X 73 = 3.9.4.2 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 8 OPEN PASS.
82 X 73 = 5.9.8.6 =F 4 OPEN PASS.
44 X 73 =   3.2.1 =F 4 OPEN PASS.
42 X 73 =   3.0.6 =F 7 OPEN PASS.
76 X 73 =   5.4.8 =F 1 OPEN PASS.
17 X 73 =   1.2.4 =F 3 OPEN PASS.
38 X 73 =   2.7.4 =F 5 OPEN PASS.
51 X 73 =   3.7.2 =F 1 OPEN PASS.
10 X 73 =   7.3.0 =F 9 OPEN PASS.
96 X 73 =   7.0.8 =F 9 OPEN PASS.
98 X 73 = 7.1.5.4 =F 3 OPEN PASS.
32 X 73 = 2.3.3.6 =F 4 OPEN PASS.
47 X 73 = 3.4.3.1 =F ? OPEN WAIT.

 

PRIZEBOND 40,000
OPEN BAND

1 ~ 3 ~ 4

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 TENDOLY FIRST.
2 TENDOLY SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844