prize Logo


Users
Homepage Posting
Posted By:-
BABUBILA


A Hour ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 750

F/S AKRA ROOT

LETSEE

 

 77 X 39 = 3{00}3
0:0:5:5

F 00 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

55 X 39 = 2{14}5
1:4:6:9
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

91 X 39 = 3{54}9
5:4:0:9
F 54 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

54 X 39 = 2{10}6
1:0:6:5
F 51
AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51 X 39 =1{98}9
9:8:4:3
s 84 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

82 X 39 =3{19}8
1:9:6:4
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

44 X 39 =1{71}6
7:1:2:6
S 62 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

42 X 39 =1{63}8
6:3:1:8
F/S ?? AKRA WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 750
F/S VIP AKRY

13:16:18
31:36:38
61:63:68
81:83:86

 

 TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY
S 62 AKRA MUBARIK HO.

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO
MOOJ KRO IS EID PR.

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 750

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

 
859329 X 676 X 676 =39269{2}72
 2:7 =F 74 PASS.


859329 X 749 X 749 =48208{4}42
4:9 =F 94 PASS.


859329 X 946 X 946 =76902{7}27
7:2 =F 77 PASS.


859329 X 771 X 771 =51082{0}39
0:5 =F 00 PASS.


859329 X 507 X 507 =22088{9}66
9:4 =F 91 PASS.


859329 X 911 X 911 =71317{5}18
5:0 =F 54 PASS.


859329 X 544 X 544 =25430{6}38
6:1 =F 51 PASS.


859329 X 512 X 512 =22526{7}94
7:2 =F 82  PASS.


859329 X 826 X 826 =58629{9}55
9:4 =F 44 PASS.


859329 X 443 X 443 =16864{2}45
2:7 =F 42 PASS.


859329 X 420 X 420 =15158{5}63
5:0 =F ?? WAIT

 

 

PRIZEBOND 750
VIP LINK

0 ~ 5

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO
MOOJ KRO IS EID PR.

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 750

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 676 X 1024 = 692{224} = F 74 PASS

749 X 1024 = 766{976} = F 94 PASS

946 X 1024 = 968{704} = F 77 PASS

771 X 1024 = 789{504} = F 00 PASS

507 X 1024 = 519{168} = F 91 PASS

911 X 1024 = 932{864} = F 54 PASS

544 X 1024 = 557{056} = F 51 PASS

512 X 1024 = 524{288} = F 82 PASS

826 X 1024 = 845{824} = F 44 PASS

443 X 1024 = 453{632} = F 42 PASS

420 X 1024 = 430{080} = F ?? WAIT

 

 

PRIZEBOND 750
VIP LINK

0 ~ 8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO
MOOJ KRO IS EID PR.

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 750

OPEN ROUTINE

LETSEE

91 X 33445566 = 304354{6:5} = F 5 PASS.


54 X 33445566 = 180606{5:0} = F 5 PASS.


51 X 33445566 = 170572{3:8} = F 8 PASS.


82 X 33445566 = 274253{6:4} = F 4 PASS.


44 X 33445566 = 147160{4:9} = F 4 PASS.


42 X 33445566 = 140471{3:7} = F ? WAIT.

 

 

PRIZEBOND 750
VIP OPEN

3 ~ 7

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO
MOOJ KRO IS EID PR.

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844
Posted By:-
BABUBILA


5 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST LINK ROUTINE

LETSEE

 

 77 X 39 = 30{0}3=0:5=F 00 PASS


55 X 39 = 21{4}5=4:9=F 91 PASS


91 X 39 = 35{4}9 =4:9=F 54 PASS


54 X 39 = 21{0}6=0:5=F 51
PASS


51 X 39 =19{8}9=8:3=F 82 PASS


82 X 39 =31{9}8=9:4=F 44 PASS


44 X 39 =17{1}6=1:6=F ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP LINK
1 ~ 6

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST / SECND
AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

91 X 28 = 2{548} =F 54 ,S 548 PASS


54 X 28 = 1{512} = F 512 
PASS     


51 X 28 = 1{428} =F 82 , S 84 PASS


82 X 28 = 2{296} = S 29 PASS       

 
44 X 28 =1{232} = F/S ?? WAIT     

NOW

PRIZEBOND 15000
FIRST / SECND VIP AKRY

22~23~32

 

 

TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY S 29
BOHT BOHT MUBARIK HO.
SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

CLOSE ROUTINE

LETSEE

 

 
557 X 6528 X=1322{1194}=F 91 CLOSE PASS


911 X 6528 X=3536{6904}=F 54 CLOSE PASS


544 X 6528 X=1261{1248}=F 51
CLOSE PASS


512 X 6528 X=1117{1209}=F 82 CLOSE PASS


826 X 6528 X=2907{5044}=F 44 CLOSE PASS


443 X 6528 X=8363{1087}=F ?? CLOSE WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP CLOSE FIGR
0~1~7~8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

  
5072 X 6515 X = {1091}9112
F 91 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9113 X 6515 X = {3524}9387
F 54 S 54 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5444 X 6515 X = {1257}9549
F 51 S 72 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5124 X 6515 X = {1114}4153
S 11 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8268 X 6515 X = {2901}5481
S 29 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4438 X 6515 X = {8359}9453
F/S ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY
35:38:39
53:58:59
83:85:89
93:95:98

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROOT

LETSEE

 

 77 X 39 = 3{00}3
0:0:5:5

F 00 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

55 X 39 = 2{14}5
1:4:6:9
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

91 X 39 = 3{54}9
5:4:0:9
F 54 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

54 X 39 = 2{10}6
1:0:6:5
F 51
AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51 X 39 =1{98}9
9:8:4:3
s 84 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

82 X 39 =3{19}8
1:9:6:4
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

44 X 39 =1{71}6
7:1:2:6
F/S ?? AKRA WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY

12~16~17
21~26~27
61~62~67
71~72~76

 

 TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY
S 41 AKRA MUBARIK HO.

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

 
859329 X 676 X 676 =39269{2}72
 2:7 =F 74 PASS.


859329 X 749 X 749 =48208{4}42
4:9 =F 94 PASS.


859329 X 946 X 946 =76902{7}27
7:2 =F 77 PASS.


859329 X 771 X 771 =51082{0}39
0:5 =F 00 PASS.


859329 X 507 X 507 =22088{9}66
9:4 =F 91 PASS.


859329 X 911 X 911 =71317{5}18
5:0 =F 54 PASS.


859329 X 544 X 544 =25430{6}38
6:1 =F 51 PASS.


859329 X 512 X 512 =22526{7}94
7:2 =F 82  PASS.


859329 X 826 X 826 =58629{9}55
9:4 =F 44 PASS.

859329 X 443 X 443 =16864{2}45
2:7 =F ?? WAIT.

 

PRIZEBOND 15000
VIP LINK

2 ~ 7

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844
Posted By:-
BABUBILA


7 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST LINK ROUTINE

LETSEE

 

 77 X 39 = 30{0}3=0:5=F 00 PASS


55 X 39 = 21{4}5=4:9=F 91 PASS


91 X 39 = 35{4}9 =4:9=F 54 PASS


54 X 39 = 21{0}6=0:5=F 51
PASS


51 X 39 =19{8}9=8:3=F 82 PASS


82 X 39 =31{9}8=9:4=F 44 PASS


44 X 39 =17{1}6=1:6=F ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP LINK
1 ~ 6

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST / SECND
AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

91 X 28 = 2{548} =F 54 ,S 548 PASS


54 X 28 = 1{512} = F 512 
PASS     


51 X 28 = 1{428} =F 82 , S 84 PASS


82 X 28 = 2{296} = S 29 PASS       

 
44 X 28 =1{232} = F/S ?? WAIT     

NOW

PRIZEBOND 15000
FIRST / SECND VIP AKRY

22~23~32

 

 

TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY S 29
BOHT BOHT MUBARIK HO.
SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

CLOSE ROUTINE

LETSEE

 

 
557 X 6528 X=1322{1194}=F 91 CLOSE PASS


911 X 6528 X=3536{6904}=F 54 CLOSE PASS


544 X 6528 X=1261{1248}=F 51
CLOSE PASS


512 X 6528 X=1117{1209}=F 82 CLOSE PASS


826 X 6528 X=2907{5044}=F 44 CLOSE PASS


443 X 6528 X=8363{1087}=F ?? CLOSE WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP CLOSE FIGR
0~1~7~8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

  
5072 X 6515 X = {1091}9112
F 91 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9113 X 6515 X = {3524}9387
F 54 S 54 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5444 X 6515 X = {1257}9549
F 51 S 72 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5124 X 6515 X = {1114}4153
S 11 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8268 X 6515 X = {2901}5481
S 29 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4438 X 6515 X = {8359}9453
F/S ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY
35:38:39
53:58:59
83:85:89
93:95:98

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROOT

LETSEE

 

 77 X 39 = 3{00}3
0:0:5:5

F 00 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

55 X 39 = 2{14}5
1:4:6:9
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

91 X 39 = 3{54}9
5:4:0:9
F 54 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

54 X 39 = 2{10}6
1:0:6:5
F 51
AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51 X 39 =1{98}9
9:8:4:3
s 84 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

82 X 39 =3{19}8
1:9:6:4
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

44 X 39 =1{71}6
7:1:2:6
F/S ?? AKRA WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY

12~16~17
21~26~27
61~62~67
71~72~76

 

 TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY
S 41 AKRA MUBARIK HO.

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

 
859329 X 676 X 676 =39269{2}72
 2:7 =F 74 PASS.


859329 X 749 X 749 =48208{4}42
4:9 =F 94 PASS.


859329 X 946 X 946 =76902{7}27
7:2 =F 77 PASS.


859329 X 771 X 771 =51082{0}39
0:5 =F 00 PASS.


859329 X 507 X 507 =22088{9}66
9:4 =F 91 PASS.


859329 X 911 X 911 =71317{5}18
5:0 =F 54 PASS.


859329 X 544 X 544 =25430{6}38
6:1 =F 51 PASS.


859329 X 512 X 512 =22526{7}94
7:2 =F 82  PASS.


859329 X 826 X 826 =58629{9}55
9:4 =F 44 PASS.

859329 X 443 X 443 =16864{2}45
2:7 =F ?? WAIT.

 

PRIZEBOND 15000
VIP LINK

2 ~ 7

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844
Posted By:-
BABUBILA


7 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST LINK ROUTINE

LETSEE

 

 77 X 39 = 30{0}3=0:5=F 00 PASS


55 X 39 = 21{4}5=4:9=F 91 PASS


91 X 39 = 35{4}9 =4:9=F 54 PASS


54 X 39 = 21{0}6=0:5=F 51
PASS


51 X 39 =19{8}9=8:3=F 82 PASS


82 X 39 =31{9}8=9:4=F 44 PASS


44 X 39 =17{1}6=1:6=F ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP LINK
1 ~ 6

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST / SECND
AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

91 X 28 = 2{548} =F 54 ,S 548 PASS


54 X 28 = 1{512} = F 512 
PASS     


51 X 28 = 1{428} =F 82 , S 84 PASS


82 X 28 = 2{296} = S 29 PASS       

 
44 X 28 =1{232} = F/S ?? WAIT     

NOW

PRIZEBOND 15000
FIRST / SECND VIP AKRY

22~23~32

 

 

TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY S 29
BOHT BOHT MUBARIK HO.
SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

CLOSE ROUTINE

LETSEE

 

 
557 X 6528 X=1322{1194}=F 91 CLOSE PASS


911 X 6528 X=3536{6904}=F 54 CLOSE PASS


544 X 6528 X=1261{1248}=F 51
CLOSE PASS


512 X 6528 X=1117{1209}=F 82 CLOSE PASS


826 X 6528 X=2907{5044}=F 44 CLOSE PASS


443 X 6528 X=8363{1087}=F ?? CLOSE WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP CLOSE FIGR
0~1~7~8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

  
5072 X 6515 X = {1091}9112
F 91 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9113 X 6515 X = {3524}9387
F 54 S 54 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5444 X 6515 X = {1257}9549
F 51 S 72 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5124 X 6515 X = {1114}4153
S 11 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8268 X 6515 X = {2901}5481
S 29 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4438 X 6515 X = {8359}9453
F/S ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY
35:38:39
53:58:59
83:85:89
93:95:98

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROOT

LETSEE

 

 77 X 39 = 3{00}3
0:0:5:5

F 00 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

55 X 39 = 2{14}5
1:4:6:9
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

91 X 39 = 3{54}9
5:4:0:9
F 54 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

54 X 39 = 2{10}6
1:0:6:5
F 51
AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51 X 39 =1{98}9
9:8:4:3
s 84 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

82 X 39 =3{19}8
1:9:6:4
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

44 X 39 =1{71}6
7:1:2:6
F/S ?? AKRA WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY

12~16~17
21~26~27
61~62~67
71~72~76

 

 TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY
S 41 AKRA MUBARIK HO.

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

 
859329 X 676 X 676 =39269{2}72
 2:7 =F 74 PASS.


859329 X 749 X 749 =48208{4}42
4:9 =F 94 PASS.


859329 X 946 X 946 =76902{7}27
7:2 =F 77 PASS.


859329 X 771 X 771 =51082{0}39
0:5 =F 00 PASS.


859329 X 507 X 507 =22088{9}66
9:4 =F 91 PASS.


859329 X 911 X 911 =71317{5}18
5:0 =F 54 PASS.


859329 X 544 X 544 =25430{6}38
6:1 =F 51 PASS.


859329 X 512 X 512 =22526{7}94
7:2 =F 82  PASS.


859329 X 826 X 826 =58629{9}55
9:4 =F 44 PASS.

859329 X 443 X 443 =16864{2}45
2:7 =F ?? WAIT.

 

PRIZEBOND 15000
VIP LINK

2 ~ 7

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844
Posted By:-
BABUBILA


7 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST LINK ROUTINE

LETSEE

 

 77 X 39 = 30{0}3=0:5=F 00 PASS


55 X 39 = 21{4}5=4:9=F 91 PASS


91 X 39 = 35{4}9 =4:9=F 54 PASS


54 X 39 = 21{0}6=0:5=F 51
PASS


51 X 39 =19{8}9=8:3=F 82 PASS


82 X 39 =31{9}8=9:4=F 44 PASS


44 X 39 =17{1}6=1:6=F ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP LINK
1 ~ 6

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

FIRST / SECND
AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

91 X 28 = 2{548} =F 54 ,S 548 PASS


54 X 28 = 1{512} = F 512 
PASS     


51 X 28 = 1{428} =F 82 , S 84 PASS


82 X 28 = 2{296} = S 29 PASS       

 
44 X 28 =1{232} = F/S ?? WAIT     

NOW

PRIZEBOND 15000
FIRST / SECND VIP AKRY

22~23~32

 

 

TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY S 29
BOHT BOHT MUBARIK HO.
SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

CLOSE ROUTINE

LETSEE

 

 
557 X 6528 X=1322{1194}=F 91 CLOSE PASS


911 X 6528 X=3536{6904}=F 54 CLOSE PASS


544 X 6528 X=1261{1248}=F 51
CLOSE PASS


512 X 6528 X=1117{1209}=F 82 CLOSE PASS


826 X 6528 X=2907{5044}=F 44 CLOSE PASS


443 X 6528 X=8363{1087}=F ?? CLOSE WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
VIP CLOSE FIGR
0~1~7~8

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROUTINE

LETSEE

 

  
5072 X 6515 X = {1091}9112
F 91 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9113 X 6515 X = {3524}9387
F 54 S 54 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5444 X 6515 X = {1257}9549
F 51 S 72 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5124 X 6515 X = {1114}4153
S 11 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8268 X 6515 X = {2901}5481
S 29 PASS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4438 X 6515 X = {8359}9453
F/S ?? WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY
35:38:39
53:58:59
83:85:89
93:95:98

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

F/S AKRA ROOT

LETSEE

 

 77 X 39 = 3{00}3
0:0:5:5

F 00 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

55 X 39 = 2{14}5
1:4:6:9
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

91 X 39 = 3{54}9
5:4:0:9
F 54 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

54 X 39 = 2{10}6
1:0:6:5
F 51
AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51 X 39 =1{98}9
9:8:4:3
s 84 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

82 X 39 =3{19}8
1:9:6:4
S 41 AKRA PASS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

44 X 39 =1{71}6
7:1:2:6
F/S ?? AKRA WAIT

 
NOW

PRIZEBOND 15000
F/S VIP AKRY

12~16~17
21~26~27
61~62~67
71~72~76

 

 TAMAM VISITERS KO
IS ROUTINE SY
S 41 AKRA MUBARIK HO.

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 15000

TALUK AKRA ROUTINE

LETSEE

 

 

 
859329 X 676 X 676 =39269{2}72
 2:7 =F 74 PASS.


859329 X 749 X 749 =48208{4}42
4:9 =F 94 PASS.


859329 X 946 X 946 =76902{7}27
7:2 =F 77 PASS.


859329 X 771 X 771 =51082{0}39
0:5 =F 00 PASS.


859329 X 507 X 507 =22088{9}66
9:4 =F 91 PASS.


859329 X 911 X 911 =71317{5}18
5:0 =F 54 PASS.


859329 X 544 X 544 =25430{6}38
6:1 =F 51 PASS.


859329 X 512 X 512 =22526{7}94
7:2 =F 82  PASS.


859329 X 826 X 826 =58629{9}55
9:4 =F 44 PASS.

859329 X 443 X 443 =16864{2}45
2:7 =F ?? WAIT.

 

PRIZEBOND 15000
VIP LINK

2 ~ 7

SHORT GAME K LIYE
RABTA KRO

 

 ONLY
  2 FORCAST FIRST.
2 FORCAST SECND.
GAME ROUTINE K SATH HASIL KAREN

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

0332~5021844