prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Baba Veer


992 Days ago

DEAR ADMIN

DEAR PRINCE ADNAN

DEAR ALL VISITORS KO PIYAR BHARA SALAM

================================

FS SINGLE FOURCAST RUTEEN LETS SEE

================================

4438 X CODE JAZZAR = 7459

SEC  7459 PASS

 

4204 X CODE JAZZAR = 7608

FF  7608 PASS

 

NOW       NOW      NOW

7608 X CODE JAZZAR = ????

FS ???? PASS YA FAIL WAIT

 

SINGLE BACK AKRA RUTEEN LETS SEE

==========================

8268 X CODE JAZZAR = 38

F BACK  38 PASS

 

4438 X CODE JAZZAR = 04

F BACK 04 PASS

 

4204 X CODE JAZZAR = 08

F BACK 08 PASS

 

NOW           NOW         NOW

7608 X CODE JAZZAR = ??

F BACK  ??  PASS  YA FAIL WAIT

 

YE GOLDEN RUTEEN HASIL KARNE K LEA ABHI RABTA KAREN

FREE WALE RABTA NA KAREN

GARANTY WALE RABTA NA KAREN

BABA VEER

0313-1291462

 

Posted By:-
Baba Veer


993 Days ago

DEAR ADMIN

DEAR PRINCE ADNAN

DEAR ALL VISITORS KO PIYAR BHARA SALAM

===============================

SEC SEC FOURCAST RUTEEN LETS SEE

===============================

4438 X CODE JAZZAR = 4421[6732]

SEC  6237 PASS

 

4204 X CODE JAZZAR = 2544[7425]

SEC 7542 PASS

 

NOW          NOW          NOW

7608 X CODE JAZZAR = 4566[????]

SEC  ???? PASS YA FAIL WAIT

 

FS FOURCAST RUTEEN LETS SEE

========================

4438 X CODE JAZZAR = 2211[9745]

SEC  7459 PASS

4204 X CODE JAZZAR = 5541[8760]

FFF  7608 PASS

NOW     NOW    NOW

7608 X CODE JAZZAR = 8875[????]

FS ????  PASS YA FAIL WAIT

 

FFF FOURCAST RUTEEN LETS SEE

=========================

4438 X CODE JAZZAR = 14[4240]45

FFF  4204 PASS

4204 X CODE JAZZAR = 45[8760]77

FFF  7608 PASS

 

NOW            NOW               NOW

==========================

7608 X CODE JAZZAR = 66[????]12

FFF  ????  PASS YA FAIL WAIT

 

FFF SINGLE BACK AKRA RUTEEN LETS SEE

=======================

8268 XXXX JAZZAR    38

FF  BACK  38 PASS

 

4438 XXXX JAZZAR    04

F BACK   04 PASS

 

4204 XXXX JAZZAR    08

F BACK   08 PASS

 

NOW   NOW   NOW

7608 XXXX  JAZZAR    ??

F BACK   ??   PASS  YA FAIL WAIT

 

YE RUTEEN HASIL KARNE K LEA ABHI RABTA KAREN

FREE WALE AUR GARANTY WALE RABTA NA KAREN

 

BABA VEER

0313-1291462

 

 

 

Posted By:-
Baba Veer


993 Days ago

DEAR ADMIN

DEAR PRINCE ADNAN

DEAR ALL VISITORS KO PIYAR BHARA SALAM

===============================

SEC SEC FOURCAST RUTEEN LETS SEE

===============================

4438 X CODE JAZZAR = 4421[6732]

SEC  6237 PASS

 

4204 X CODE JAZZAR = 2544[7425]

SEC 7542 PASS

 

NOW          NOW          NOW

7608 X CODE JAZZAR = 4566[????]

SEC  ???? PASS YA FAIL WAIT

 

FS FOURCAST RUTEEN LETS SEE

========================

4438 X CODE JAZZAR = 2211[9745]

SEC  7459 PASS

4204 X CODE JAZZAR = 5541[8760]

FFF  7608 PASS

NOW     NOW    NOW

7608 X CODE JAZZAR = 8875[????]

FS ????  PASS YA FAIL WAIT

 

FFF FOURCAST RUTEEN LETS SEE

=========================

4438 X CODE JAZZAR = 14[4240]45

FFF  4204 PASS

4204 X CODE JAZZAR = 45[8760]77

FFF  7608 PASS

 

NOW            NOW               NOW

==========================

7608 X CODE JAZZAR = 66[????]12

FFF  ????  PASS YA FAIL WAIT

 

FFF SINGLE BACK AKRA RUTEEN LETS SEE

=======================

8268 XXXX JAZZAR    38

FF  BACK  38 PASS

 

4438 XXXX JAZZAR    04

F BACK   04 PASS

 

4204 XXXX JAZZAR    08

F BACK   08 PASS

 

NOW   NOW   NOW

7608 XXXX  JAZZAR    ??

F BACK   ??   PASS  YA FAIL WAIT

 

YE RUTEEN HASIL KARNE K LEA ABHI RABTA KAREN

FREE WALE AUR GARANTY WALE RABTA NA KAREN

 

BABA VEER

0313-1291462

 

 

 

Posted By:-
Baba Veer


993 Days ago

DEAR ADMIN

DEAR PRINCE ADNAN

===============

DEAR ALL VISITORS KO PIYAR BHARA SALAM

===============================

SEC SEC TINDOLA RUTEEN LETS SEE

===============================

8268 XXXX = JAZZAR = 28188[295]

SEC  952 PASS

4438 XXXX = JAZZAR = 20688[486]

SEC  468 PASS

4204 XXXX = JAZZAR = 201838[745]

SEC  754 PASS

NOW                 NOW            NOW

7608 XXXX = JAZZAR = 15711[???]

SEC  ???  PASS YA FAIL WAIT

 

YE RUTEEN HASIL KARNE K LEA ABHI RABTA KAREN

BABA VEER

0313-1291462

 

Posted By:-
Baba Veer


994 Days ago

DEAR ADMIN

DEAR PRINCE ADNAN

DEAR ALL VISITORS KO PIYA BHARA SALAM

===============================

KUCH LOG KAH RAHEN HAI K IS BAAR RUTEEN NAHI HAI 

LO YE DEKHO K KIYA HAI.

=======================================

ONLY TWO AKRA FS RUTEEN LETS SEE

===========================

5124 X 969 = JAZZAR 3 TIME = 6[87]05516

MAKE AKRA

87          82

FFF  82 PASS

 

8268 X 969 = JAZZAR 3 TIME = 7[29]3996

MAKE AKRA

29  24

SEC  29 PASS

 

4438 X 969 = JAZZAR 3 TIME = 6[74]82145

MAKE AKRA

74     79

SEC  74  PASS

 

4204 X 969 = JAZZAR 3 TIME = 6[70]26772

MAKE AKRA

70          75

SEC  75 PASS

 

NOW                NOW                 NOW

7608 X 969 = JAZZAR 3 TIME = 7[21]85385

MAKE AKRA

FS    21   21

FS    26   26

PASS YA FAIL WAIT

 

AB KUCH SHARAM KARO JO SMS KAR K KAHTE HO K 

AAP K PASS RUTEEN NAHI HAI.

 

FFF SINGLE BACK AKRA RUTEEN LETS SEE

=======================

8268 XXXX JAZZAR    38

FF  BACK  38 PASS

 

4438 XXXX JAZZAR    04

F BACK   04 PASS

 

4204 XXXX JAZZAR    08

F BACK   08 PASS

 

NOW   NOW   NOW

7608 XXXX  JAZZAR    ??

F BACK   ??   PASS  YA FAIL WAIT

 

YE RUTEEN HASIL KARNE K LEA ABHI RABTA KAREN

FREE WALE AUR GARANTY WALE RABTA NA KAREN

 

BABA VEER

0313-1291462

 


loading...
loading...