prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Baba M Ayaz


759 Days ago

BABA M AYAZ KI TARAF SE TOHFA 

MEHNAT MERE QISMAT TUMHARE

BABA M AYAZ

0306 3299330 F, AKARA OFF  0347 3250701

2014--------4574  SE  START

4956 + Jama 1231 +Jama (6187)=F,AKARA,OFF=(92)=OK

9239 + Jama 1231 +Jama (1047)=F,AKARA,OFF=(88)=OK

8849 + Jama 1231 +Jama (1008)=F,AKARA,OFF=(85)=OK

8529 + Jama 1231 +Jama (9760)=F,AKARA,OFF=(18)=OK

1871 + Jama 1231 +Jama (3102)=F,AKARA,OFF=(93)=OK

9300 + Jama 1231 +Jama (1053)=F,AKARA,OFF=(61)=OK

6158 + Jama 1231 +Jama (7389)=F,AKARA,OFF=(82)=OK

8255 + Jama 1231 +Jama (9486)=F,AKARA,OFF=(40)=OK

4038 + Jama 1231 +Jama (5269)=F,AKARA,OFF=(79)=OK

7951 + Jama 1231 +Jama (9182)=F,AKARA,OFF=(70)=OK

7014 + Jama 1231 +Jama (8245)=F,AKARA,OFF=(95)=OK

9503 + Jama 1231 +Jama (0734)=F,AKARA,OFF=(24)=OK

2472 + Jama 1231 +Jama (3703)=F,AKARA,OFF=(20)=OK

2022 + Jama 1231 +Jama (3253)=F,AKARA,OFF=(96)=OK

9688 + Jama 1231 +Jama (0919)=F,AKARA,OFF=(40)=OK

4090 + Jama 1231 +Jama (5321)=F,AKARA,OFF=(84)=OK

8418 + Jama 1231 +Jama (9649)=F,AKARA,OFF=(42)=OK

4236 + Jama 1231 +Jama (5467)=F,AKARA,OFF=(51)=OK

5176 + Jama 1231 +Jama (6407)=F,AKARA,OFF=(77)=OK

7744 + Jama 1231 +Jama (8975)=F,AKARA,OFF=(24)=OK

2493 + Jama 1231 +Jama (3724)=F,AKARA,OFF=(16)=OK

1633 + Jama 1231 +Jama (2864)=F,AKARA,OFF=(67)=OK

6768 + Jama 1231 +Jama (7999)=F,AKARA,OFF=(74)=OK

7494 + Jama 1231 +Jama (8725)=F,AKARA,OFF=(94)=OK

9460 + Jama 1231 +Jama (0691)=F,AKARA,OFF=(77)=OK

7714 + Jama 1231 +Jama (8945)=F,AKARA,OFF=(00)=OK

0072 + Jama 1231 +Jama (1072)=F,AKARA,OFF=(91)=OK

9113 + Jama 1231 +Jama (0344)=F,AKARA,OFF=(54)=OK

5444 + Jama 1231 +Jama (6675)=F,AKARA,OFF=(51)=OK

5124 + Jama 1231 +Jama (6355)=F,AKARA,OFF=(82)=OK

8268 + Jama 1231 +Jama (9499)=F,AKARA,OFF=(44)=OK

4438 + Jama 1231 +Jama (5669)=F,AKARA,OFF=(42)=OK

4204 + Jama 1231 +Jama (5435)=F,AKARA,OFF=(76)=OK

7608 + Jama 1231 +Jama (8839)=F,AKARA,OFF=(17)=OK

1789 + Jama 1231 +Jama (3020)=F,AKARA,OFF=(38)=OK

3808 + Jama 1231 +Jama (5039)=F,AKARA,OFF=(51)=OK

5102 + Jama 1231 +Jama (6333)=F,AKARA,OFF=(10)=OK

1058 + Jama 1231 +Jama (2289)=F,AKARA,OFF=(96)=OK

9639 + Jama 1231 +Jama (0870)=F,AKARA,OFF=(98)=OK

9827 + Jama 1231 +Jama (1058)=F,AKARA,OFF=(32)=OK

3267 + Jama 1231 +Jama (4498)=F,AKARA,OFF=(47)=OK

4740 + Jama 1231 +Jama (5971)=F,AKARA,OFF=(06)=OK

0606 + Jama 1231 +Jama (1606)=F,AKARA,OFF=(59)=OK

5926 + Jama 1231 +Jama (7157)=F,AKARA,OFF=(99)=OK

9973 + Jama 1231 +Jama (1204)=F,AKARA,OFF=(80)=OK

8057 + Jama 1231 +Jama (9288)=F,AKARA,OFF=(77)=OK

7757 + Jama 1231 +Jama (8988)=F,AKARA,OFF=(74)=OK

7480 + Jama 1231 +Jama (8711)=F,AKARA,OFF=(19)=OK

1900 + Jama 1231 +Jama (3131)=F,AKARA,OFF=(29)=OK

2969 + Jama 1231 +Jama (4200)=F,AKARA,OFF=(48)=OK

4877 + Jama 1231 +Jama (6108)=F,AKARA,OFF=(32)=OK

3264 + Jama 1231 +Jama (4495)=F,AKARA,OFF=(36)=OK

3633 + Jama 1231 +Jama (4864)=F,AKARA,OFF=(53)=OK

5321 + Jama 1231 +Jama (6552)=F,AKARA,OFF=(??)=OK

FIRST  AKARA   OFF

(25)(26)

(52)(55)(56)

(62)(65)   

INSHALLAH

 

Ghaib Ka ilam Sirf   Allah Pak K Pas Hai

 

BABA   M   AYAZ

0306 3299330     MOBILE   0347 3250701

Posted By:-
Baba M Ayaz


762 Days ago

BABA M AYAZ KI TARAF SE TOHFA 

MEHNAT MERE QISMAT TUMHARE

BABA M AYAZ

0306 3299330   LINK    0347 3250701

3517 TO 3808 SE  START

2008_3517 (7) LINK (7823) 2015_FIRST (38) OK

2008_6959 (9) LINK (9045) 2015_FIRST (51) OK

2008_3460 (0) LINK (0156) 2015_FIRST (10) OK

2008_5211 (1) LINK (1267) 2015_FIRST (96) OK

2008_3618 (8) LINK (8934) 2015_FIRST (98) OK

2008_1611 (1) LINK (1267) 2015_FIRST (32) OK

2008_3157 (7) LINK (7823) 2015_FIRST (47) OK

2008_8605 (5) LINK (5601) 2015_FIRST (06) OK

2008_3424 (4) LINK (4590) 2015_FIRST (59) OK

2009_9048 (8) LINK (8934) 2016_FIRST (99) OK

2009_2497 (7) LINK (7823) 2016_FIRST (80) OK

2009_3281 (1) LINK (1267) 2016_FIRST (77) OK

2009_6031 (1) LINK (1267) 2016_FIRST (74) OK

2009_6510 (0) LINK (0156) 2016_FIRST (19) OK

2009_8533 (3) LINK (3489) 2016_FIRST (29) OK

2009_6133 (3) LINK (3489) 2016_FIRST (48) OK

2009_9727 (7) LINK (7823) 2016_FIRST (32) OK

2009_5072 (2) LINK (2378) 2016_FIRST (36) OK

2009_7933 (3) LINK (3489) 2016_FIRST (53) OK

2009_7978 (8) LINK (8934) 2016_FIRST (??) OK

FIRST    LINK

(8888888)

(9999999)

(3333333)

(4444444)

INSHALLAH


Ghaib Ka ilam Sirf  Allah Pak K Pas Hai


 

BABA   M   AYAZ

0306 3299330     MOBILE    0347 3250701

Posted By:-
Baba M Ayaz


781 Days ago

BABA M AYAZ KI TARAF SE TOHFA

MEHNAT MERE QISMAT TUMHARE

BABA M AYAZ

0306 3299330       OPEN     0347 3250701

5444  SE  START

5444 ÷ 115 Barabar  4733913 FIRST(012567)OPEN=(51)=OK

5124 ÷ 115 Barabar44556521 FIRST(123678)OPEN=(82)=OK

8268 ÷ 115 Barabar71895652 FIRST(456901)OPEN=(44)=OK

4438 ÷ 115 Barabar38591304 FIRST(901456)OPEN=(42)=OK

4204 ÷ 115 Barabar36556521 FIRST(123678)OPEN=(76)=OK

7608 ÷ 115 Barabar66156521 FIRST(123678)OPEN=(17)=OK

1789 ÷ 115 Barabar15556521 FIRST(123678)OPEN=(38)=OK

3808 ÷ 115 Barabar33113043 FIRST(345890)OPEN=(51)=OK

5102 ÷ 115 Barabar44365217 FIRST(012567)OPEN=(10)=OK

1058 ÷ 115 Barabar00000092 FIRST(890345)OPEN=(96)=OK

9639 ÷ 115 Barabar83817391 FIRST(890345)OPEN=(98)=OK

9827 ÷ 115 Barabar85452173 FIRST(678123)OPEN=(32)=OK

3267 ÷ 115 Barabar28408695 FIRST(890345)OPEN=(47)=OK

4740 ÷ 115 Barabar41217391 FIRST(890345)OPEN=(06)=OK

0606 ÷ 115 Barabar00052695 FIRST(890345)OPEN=(59)=OK

5926 ÷ 115 Barabar51530434 FIRST(234789)OPEN=(99)=OK

9973 ÷ 115 Barabar86721739 FIRST(234789)OPEN=(80)=OK

8057 ÷ 115 Barabar70060869 FIRST(567012)OPEN=(77)=OK

7757 ÷ 115 Barabar67452173 FIRST(678123)OPEN=(74)=OK

7480 ÷ 115 Barabar65043478 FIRST(678123)OPEN=(19)=OK

1900 ÷ 115 Barabar16521739 FIRST(234789)OPEN=(29)=OK

2969 ÷ 115 Barabar25817391 FIRST(890345)OPEN=(48)=OK

4877 ÷ 115 Barabar42408695 FIRST(890345)OPEN=(32)=OK

3264 ÷ 115 Barabar28382608 FIRST(901456)OPEN=(??)=OK

FIRST    OPEN

(0000).(5555)

(4444).(9999)

(6666)..(1111)

INSHALLAH

Ghaib Ka ilam Sirf  Allah Pak K Pas Hai

BABA  M  AYAZ  KE  ROUTEEN  SY

OPEN                                                                       (3)

LINK                                                                      (32)

ROUTEEN    SE    SECOND    AKARA           (14)

UTHANY  PAR  MUBARAK HO

CODE GAME (3267) KE FIGURE SE (326)

OR MERE MEMBERS KO         FIRST  (326)

MUBARAK  HO

BABA  M  AYAZ

0306 3299330______0347 3250701

 

3267   SE   Fs   TANDOLA   START

????X 3267=END=33(0378)98=TANDOLA=S=(807)=OK

????X 4740=END=47(9033)94=TANDOLA=S=(330)=OK

????X 0606=END=97(5926)32=TANDOLA=F=(592)=OK

????X 5926=END=59(2799)93=TANDOLA=F=(997)=OK

????X 9973=END=10(0853)33=TANDOLA=F=(805)=OK

????X 8057=END=81(4775)19=TANDOLA=F=(775)=OK

????X 7757=END=74(8437)31=TANDOLA=F=(748)=OK

????X 7480=END=46(5425)27=TANDOLA=S=(255)=OK

????X 1900=END=19(6192)11=TANDOLA=F=(296)=OK

????X 2969=END=17(5024)03=TANDOLA=S=(054)=OK

????X 4877=END=42(3267)39=TANDOLA=F=(326)=OK

????X 3264=END=52(????)93=TANDOLA=?=(???)=OK

INSHALLAH

Ghaib Ka ilam Sirf  Allah Pak K Pas Hai

MENE  Karachi  K LEYE FIGURE (3267) SE

FIRST            (326)

UTHANY  PAR  MUBARAK HO

BABA   M   AYAZ

0306 3299330     MOBILE   0347 3250701

Posted By:-
Baba M Ayaz


784 Days ago

BABA M AYAZ KI TARAF SE TOHFA

MEHNAT MERE QISMAT TUMHARE

BABA M AYAZ

0306 3299330       OPEN     0347 3250701

5444  SE  START

5444 ÷ 115 Barabar  4733913 FIRST(012567)OPEN=(51)=OK

5124 ÷ 115 Barabar44556521 FIRST(123678)OPEN=(82)=OK

8268 ÷ 115 Barabar71895652 FIRST(456901)OPEN=(44)=OK

4438 ÷ 115 Barabar38591304 FIRST(901456)OPEN=(42)=OK

4204 ÷ 115 Barabar36556521 FIRST(123678)OPEN=(76)=OK

7608 ÷ 115 Barabar66156521 FIRST(123678)OPEN=(17)=OK

1789 ÷ 115 Barabar15556521 FIRST(123678)OPEN=(38)=OK

3808 ÷ 115 Barabar33113043 FIRST(345890)OPEN=(51)=OK

5102 ÷ 115 Barabar44365217 FIRST(012567)OPEN=(10)=OK

1058 ÷ 115 Barabar00000092 FIRST(890345)OPEN=(96)=OK

9639 ÷ 115 Barabar83817391 FIRST(890345)OPEN=(98)=OK

9827 ÷ 115 Barabar85452173 FIRST(678123)OPEN=(32)=OK

3267 ÷ 115 Barabar28408695 FIRST(890345)OPEN=(47)=OK

4740 ÷ 115 Barabar41217391 FIRST(890345)OPEN=(06)=OK

0606 ÷ 115 Barabar00052695 FIRST(890345)OPEN=(59)=OK

5926 ÷ 115 Barabar51530434 FIRST(234789)OPEN=(99)=OK

9973 ÷ 115 Barabar86721739 FIRST(234789)OPEN=(80)=OK

8057 ÷ 115 Barabar70060869 FIRST(567012)OPEN=(77)=OK

7757 ÷ 115 Barabar67452173 FIRST(678123)OPEN=(74)=OK

7480 ÷ 115 Barabar65043478 FIRST(678123)OPEN=(19)=OK

1900 ÷ 115 Barabar16521739 FIRST(234789)OPEN=(29)=OK

2969 ÷ 115 Barabar25817391 FIRST(890345)OPEN=(48)=OK

4877 ÷ 115 Barabar42408695 FIRST(890345)OPEN=(32)=OK

3264 ÷ 115 Barabar28382608 FIRST(901456)OPEN=(??)=OK

FIRST    OPEN

(0000).(5555)

(4444).(9999)

(6666)..(1111)

INSHALLAH

Ghaib Ka ilam Sirf  Allah Pak K Pas Hai

BABA  M  AYAZ  KE  ROUTEEN  SY

OPEN                                                                       (3)

LINK                                                                      (32)

ROUTEEN    SE    SECOND    AKARA           (14)

UTHANY  PAR  MUBARAK HO

CODE GAME (3267) KE FIGURE SE (326)

OR MERE MEMBERS KO         FIRST  (326)

MUBARAK  HO

BABA  M  AYAZ

0306 3299330______0347 3250701

 

3267   SE   Fs   TANDOLA   START

????X 3267=END=33(0378)98=TANDOLA=S=(807)=OK

????X 4740=END=47(9033)94=TANDOLA=S=(330)=OK

????X 0606=END=97(5926)32=TANDOLA=F=(592)=OK

????X 5926=END=59(2799)93=TANDOLA=F=(997)=OK

????X 9973=END=10(0853)33=TANDOLA=F=(805)=OK

????X 8057=END=81(4775)19=TANDOLA=F=(775)=OK

????X 7757=END=74(8437)31=TANDOLA=F=(748)=OK

????X 7480=END=46(5425)27=TANDOLA=S=(255)=OK

????X 1900=END=19(6192)11=TANDOLA=F=(296)=OK

????X 2969=END=17(5024)03=TANDOLA=S=(054)=OK

????X 4877=END=42(3267)39=TANDOLA=F=(326)=OK

????X 3264=END=52(????)93=TANDOLA=?=(???)=OK

INSHALLAH

Ghaib Ka ilam Sirf  Allah Pak K Pas Hai

MENE  Karachi  K LEYE FIGURE (3267) SE

FIRST            (326)

UTHANY  PAR  MUBARAK HO

BABA   M   AYAZ

0306 3299330     MOBILE   0347 3250701

Posted By:-
Baba M Ayaz


785 Days ago

BABA M AYAZ KI TARAF SE TOHFA 

MEHNAT MERE QISMAT TUMHARE

BABA M AYAZ

0306 3299330   LINK   0347 3250701

3517 TO 3808 SE  START

2008_3517 (7) LINK (7823) 2015_FIRST (38) OK

2008_6959 (9) LINK (9045) 2015_FIRST (51) OK

2008_3460 (0) LINK (0156) 2015_FIRST (10) OK

2008_5211 (1) LINK (1267) 2015_FIRST (96) OK

2008_3618 (8) LINK (8934) 2015_FIRST (98) OK

2008_1611 (1) LINK (1267) 2015_FIRST (32) OK

2008_3157 (7) LINK (7823) 2015_FIRST (47) OK

2008_8605 (5) LINK (5601) 2015_FIRST (06) OK

2008_3424 (4) LINK (4590) 2015_FIRST (59) OK

2009_9048 (8) LINK (8934) 2016_FIRST (99) OK

2009_2497 (7) LINK (7823) 2016_FIRST (80) OK

2009_3281 (1) LINK (1267) 2016_FIRST (77) OK

2009_6031 (1) LINK (1267) 2016_FIRST (74) OK

2009_6510 (0) LINK (0156) 2016_FIRST (19) OK

2009_8533 (3) LINK (3489) 2016_FIRST (29) OK

2009_6133 (3) LINK (3489) 2016_FIRST (48) OK

2009_9727 (7) LINK (7823) 2016_FIRST (32) OK

2009_5072 (2) LINK (2378) 2016_FIRST (??) OK

FIRST    LINK

(2222222222)

(3333333333)

(7777777777)

(8888888888)

INSHALLAH

Ghaib Ka ilam Sirf  Allah Pak K Pas Hai

BABA  M  AYAZ  KE  ROUTEEN  SY

OPEN                                                                       (3)

LINK                                                                      (32)

ROUTEEN    SE    SECOND    AKARA           (14)

UTHANY  PAR  MUBARAK HO

CODE GAME (3267) KE FIGURE SE (326)

OR MERE MEMBERS KO         FIRST  (326)

MUBARAK  HO

BABA  M  AYAZ

0306 3299330______0347 3250701

 

3267   SE   Fs   TANDOLA   START

????X 3267=END=33(0378)98=TANDOLA=S=(807)=OK

????X 4740=END=47(9033)94=TANDOLA=S=(330)=OK

????X 0606=END=97(5926)32=TANDOLA=F=(592)=OK

????X 5926=END=59(2799)93=TANDOLA=F=(997)=OK

????X 9973=END=10(0853)33=TANDOLA=F=(805)=OK

????X 8057=END=81(4775)19=TANDOLA=F=(775)=OK

????X 7757=END=74(8437)31=TANDOLA=F=(748)=OK

????X 7480=END=46(5425)27=TANDOLA=S=(255)=OK

????X 1900=END=19(6192)11=TANDOLA=F=(296)=OK

????X 2969=END=17(5024)03=TANDOLA=S=(054)=OK

????X 4877=END=42(3267)39=TANDOLA=F=(326)=OK

????X 3264=END=52(????)93=TANDOLA=?=(???)=OK

INSHALLAH

Ghaib Ka ilam Sirf  Allah Pak K Pas Hai

MENE  Karachi  K LEYE FIGURE (3267) SE

FIRST            (326)

UTHANY  PAR  MUBARAK HO

BABA   M   AYAZ

0306 3299330     MOBILE   0347 3250701


loading...
loading...